Sobota 12 września

Nie ma drzewa dobrego, które by wydało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydało…”

Bóg stworzył nas dobrymi na swoje podobieństwo. To jest nasza rzeczywista natura i prawda o nas samych. Jednak jesteśmy skażeni grzechem i sami często dokonujemy też złych wyborów. Obok dobrego nasienia istnieją również chwasty. Dobro i zło od pewnego momentu współistnieją w świecie i tak będzie – z woli samego Boga – aż do czasu żniw, czyli sądu ostatecznego.  Chwast w naszym życiu, pomimo, że czasem wydaje się niegroźny może wydać naprawdę złe owoce przez które człowiek może nie tylko stracić życie doczesne ale także i wieczne. Zło jest dla każdego z nas niebezpieczne i niszczące. W naszym życiu także korzenie chwastu często oplatają korzenie dobrego ziarna i rozróżnienie pomiędzy dobrem, a złem bywa bardzo trudne. Wtedy potrzebne jest zwrócenie się do Boga i modlitwa. Tylko On jest w stanie rozplątać nasze często bardzo pogmatwane sprawy i sytuacje. Bóg jest świadom tego, że w Twoim życiu nie wszystko się udaje. Są w Twoim życiu zaniedbania, niezałatwione sprawy, które utrudniają relację z Bogiem i ludźmi. Nazwij je, pamiętając cały czas o dobru, którego udzielił ci Ojciec. Prośmy, byśmy umieli w porę zauważyć i rozpoznać chwasty, które zaczynają rosnąć w naszym życiu. Nasz wysiłek ale przede wszystkim otwarcie się na działanie łaski sprawi, że chwasty nie będą miały większego wpływu na nasze życie. Co jest chwastem w twoim życiu? Z jakim grzechem nie możesz sobie poradzić? Czy jesteś gotów radykalnie z nim zerwać? Jakim drzewem jesteś- dobrym, czy złym? Choć nie zawsze udaje ci się wygrać ze słabością i pokusą, Bóg zawsze patrzy na Ciebie z miłością i cierpliwością. Spójrz dziś na siebie w ten sam sposób.