Czwartek 30 lipca

Dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili”

Bóg stworzył nas dobrymi na swoje podobieństwo. To jest nasza rzeczywista natura i prawda o nas samych. Jednak jesteśmy skażeni grzechem i sami często dokonujemy też złych wyborów. Obok dobrego nasienia istnieją również chwasty. Dobro i zło od pewnego momentu współistnieją w świecie i tak będzie – z woli samego Boga – aż do czasu żniw, czyli sądu ostatecznego.  Grzech w naszym życiu, pomimo, że czasem wydaje się niegroźny może wydać naprawdę złe owoce przez które człowiek może nie tylko stracić życie doczesne ale także i wieczne. Zło jest dla każdego z nas niebezpieczne i niszczące. Rozróżnienie dobra od zła bywa bardzo trudne. Wtedy potrzebne jest zwrócenie się do Boga i modlitwa. Tylko On jest w stanie rozplątać nasze często bardzo pogmatwane sprawy i sytuacje. Bóg jest świadom tego, że w Twoim życiu nie wszystko się udaje. Są w Twoim życiu zaniedbania, niezałatwione sprawy, które utrudniają relację z Bogiem i ludźmi. Nazwij je, pamiętając cały czas o dobru, którego udzielił ci Ojciec. Prośmy, byśmy umieli w porę zauważyć i rozpoznać nawet niepozorne zło, które zaczyna gościć w naszym życiu. Nasz wysiłek ale przede wszystkim otwarcie się na działanie łaski sprawi, że w porę zareagujemy, zauważymy i będziemy pracować nad każdym grzechem, nawet tym najmniejszym. Z jakim grzechem nie możesz sobie poradzić? Czy jesteś gotów radykalnie z nim zerwać? Choć nie zawsze udaje ci się wygrać ze słabością i pokusą, Bóg zawsze patrzy na Ciebie z miłością i cierpliwością. Spójrz dziś na siebie w ten sam sposób.