Niedziela 14 marca 

 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

 

Jezus przyszedł na świat, aby nas zbawić. Oddał Siebie, abyśmy mogli żyć. Jezus jest światłem, które oświetla człowieka, pokazuje co się w nim dzieje. Ludzie, którzy nie chcą iść za Jezusem, boją się światła. Nie chcą burzyć swojego świata, który jest fałszem, ale oni się w nim urządzili i pozornie jest im w nim dobrze. Człowiek, który wybrał Jezusa ciągle pragnie przebywać w świetle, chociaż jest to trudne i czasami bolesne. Nie jest idealny, ale przegląda się w idealnym Bogu, sprawdza, bada serce, aby zmieniać się na lepsze dzięki miłości Chrystusa.