Niedziela 6 czerwca 

 

„Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.”

 

Jeśli będziemy żyli w Duchu Świętym i szli za Jezusem, Jezus uzna nas za rodzinę. Iść za tym, co od Boga, to nasze największe powołanie. Powołanie do życia w miłości, prawdzie, pokorze…  Ktoś, kto grzeszy przeciw Duchowi Świętemu, sam siebie okłamuje. Jezus mówi, jak żyć, lecz jeśli tego nie przyjmujesz i np. zatwardziale pozostajesz w grzechu, bez żadnej skruchy, a uznajesz, że dostąpisz Miłosierdzia, to jesteś w błędzie. Stań w pokorze, idź za Jezusem.