Piątek 12 marca 

 

„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”

 

Po raz kolejny Ewangelia mówi nam o Prawie i przykazaniach. Miłość jest wypełnieniem ich wszystkich. Ona powinna być motywacją do ich przestrzegania. Zadawaj sobie pytania o miłość. Każdą myśl, słowo i działanie powinny iść z miłości do Boga i bliźnich. Na nic pobożne uczynki, jeśli nie kochasz. Pielgrzymka bez miłości, będzie tylko długim marszem lub przygodą, a chodzi o to, aby przeżyć spotkanie z Bogiem, aby umocnić miłość do Niego i bliźnich. Pamiętajmy o miłości.