Modlitwę uwielbienia podczas kolejnego spotkania naszej Wspólnoty poprowadzili Paweł i Przemek. Po niej wysluchaliśmy konferencji. Ks. Tomasz wyszedł os fragmentu z dzisiejszej liturgii Słowa tj. z księgi Proroka Aggeusza (1, 1-8), gdzie Bóg nakazuje odbudowę świątyni. Następnie nawiązał do historii opowiadającej o cudzie w Troadzie (Dz 20, 7-12). Głównym przesłaniem konferencji było wezwanie do radykalizmu, którego zabrakło nieszczęsnemu młodzieńcowi imieniem Eutych.

Z okazji imienin księdza Tomasza złożyliśmy mu piękne życzenia w podzięce za posługę w naszej Wspólnocie. Po konferencji skupiliśmy się na świadectwach, które wygłosiło dla nas małżeństwo z Polskowoli. Gdy na zegarze wybiła godzina 21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski dla naszej Kochanej Mamy, a za tydzień 30.09 ostatniego dnia września zapraszamy na nasze kolejne spotkanie.