<< Marzec 2018 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     3
  5  910
1617
2628 

Codzienne rozważania (Marek Hawryluk, Paulina Pawlak, Renata Chyży)

Piątek 2 lutego

„A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.”

Maryja z Józefem ofiarowali swój największy skarb samemu Bogu - oddali zwyczajem Prawa Mojżeszowego swojego jedynego Syna samemu Bogu. To jest przedziwne, że czynią to, co jest z jednej strony zwykłą praktyką pobożnych Żydów, a z drugiej ukazują to, co jest z samej istoty Syna Bożego, a więc życie w ciągłym ofiarowaniu i zjednoczeniu z Bogiem Ojcem. Właśnie przez nasze serca codziennie przebiega setki myśli i wiele decyzji. Ile z tych decyzji jest poświęconych Panu? Nasze serca są głównym miejscem spotkania z Bogiem w akcie ofiarowania swego życia. Czy jesteś żoną, mężem, rodzicem czy też dzieckiem, świeckim lub osobą konsekrowaną jesteś zaproszony do ponownego ofiarowania swojego życia w ręce najlepszego Ojca. O tym ofiarowaniu nikt z ludzi może się nie dowiedzieć, ale z pewnością zobaczą działanie Pana Boga w tobie. Jaka będzie ich odpowiedź? Czy przyjmą twoje świadectwo czy też odrzucą? Taki jest los, pewne przeznaczenie tych, którzy oddali się na wyłączną służbę Bogu. Znak sprzeciwu. Sprzeciw wobec fałszu, zakłamania prawdy o człowieku i Bogu, wszelkich iluzji na temat życia, sukcesu, pieniędzy itp. Jak się czujesz jako świadek Jezusa w swojej rodzinie, wśród znajomych, w miejscu pracy czy spotkaniach towarzyskich? Boże, Najlepszy Ojcze, przyjmij nas, nasze serca, nasze umysły i wolę, abyśmy całym życiem należeli do Ciebie, cokolwiek robimy i gdzie żyjemy! Wzbudzaj w nas przez swego Ducha dobre pragnienia uświęcania świata wokół nas!


Czwartek 1 lutego

„Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.”

W kontekście głównego zadania apostołów, a więc wyrzucania demonów i uzdrawiania chorych, szczegółowe polecenia Jezusa wydają się mało ważne. A jednak one świadczą o autentyczności posłania apostołów. Laska wskazuje na pasterza. To jest odniesienie do jedynego Pasterza, który troszczy się o każdą owcę. A o rzeczy przyziemne zatroszczą się ludzie, do których pójdą. Nieraz myślimy sobie, jak poradzimy sobie z wyzwaniami w nowym miejscu zamieszkania, nowym miejscem pracy, a nade wszystko jak będziemy świadczyć o Jezusie, tam gdzie pójdziemy. Przecież nie weźmiemy laski ze sobą. Jezusowi zależy najbardziej na naszej ufności, gdziekolwiek będziemy. Bezgraniczna ufność Jezusowi jest podstawą owocności działania apostolskiego. Inne rzeczy mogą nam się przydać o tyle, o ile pomagają nam w przekazie podstawowej wiadomości: Jezus umarł za ciebie i zmartwychwstał, aby dać ci nowe życie, które się nigdy nie kończy. My sami potrzebujemy doświadczać Ewangelii na co dzień, by móc ją przekazywać naszymi bliskim, znajomym w różnych miejscach, aby i oni poznali bliżej Jezusa przez nasz styl życia. Niech czas modlitwy, rozważania Słowa Bożego wzbudza w nas pragnienie i pasję dzielenia się dobrą nowiną, działaniem Pana w naszym życiu, byśmy widzieli moc Boga w swoim życiu. Duchu Święty, przyjdź do naszych serc, wyrzuć to wszystko, co zatrzymuje nas w lęku o siebie, o swoją przyszłość, abyśmy oparci tylko o łaskę Pana mogli doświadczać radości ewangelizacji tam, gdzie żyjemy!


Środa 31 stycznia

„A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. (…) Dziwił się też ich niedowiarstwu.”

Być może ktoś z nas słyszał takie słowa pod swoim adresem: „Nie bądź taki święty. Spójrz na siebie. Po co chodzisz do kościoła? Zobacz jak innym dobrze się żyje, a nie tracą czasu na dziwne nauki.”. To musi być bolesne dla każdego, kto szczerym sercem chce być z Jezusem i służyć Jemu oraz wspólnocie. Takie powątpiewanie pochodzi od Złego, który chce w nas osłabić zapał, podważyć dobre intencje, wyolbrzymić nadto wszystko, co ludzkie i słabe, aby tylko oddalić nas od prawdy o miłującym nas Bogu Ojcu. Na taką strategię Złego trzeba odpowiedzieć uśmiechem, radością serca oraz prawdą, że bez Jezusa nie wygram życia. Dlatego pragnę Go lepiej poznawać, by bardziej kochać i w codzienności pięknie świadczyć, jak Bóg jest dobry, na wzór patrona dnia, św. Jana Bosko, który uwierzył w młodych i dał im swoje serce, umysł i talenty, aby oni nie zmarnowali życia! Duchu Święty, udziel nam męstwa i odwagi, aby trudności i każdą ironię pokonywali w imię Jezusa, abyśmy byli mocno utwierdzeni w swojej wierze i świadczyli o niej z radością!


Wtorek 30 stycznia

„Mówiła bowiem: „Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości.”

Znamienną ilustracją dotyku Boga jest fresk z Kaplicy Sykstyńskiej pod nazwą „Stworzenie Adama”. Można dostrzec w nim palec Boży, który powołuje do życia Adama. W dzisiejszej scenie widzimy dotyk uzdrawiający człowieka – kobiety, która doświadczała przez dwanaście lat utarty życia, co symbolizuje upływ krwi z jej ciała. Trzeba wczuć się w przeżycia cierpiącej kobiety, by zrozumieć jej determinację, odwagę dotknięcia Boga, tak z ukrycia, ale z wielką wiarą. Dla niej pomoc od Jezusa była ostatnią deską ratunku. Szybko więc poczuła, że jest uzdrowiona, że ustała jej słabość. Ale to nie był koniec całej jej drogi do Jezusa, ponieważ On pragnie spotkania z chorym twarzą w twarz. Dlatego ujmujące są słowa ewangelisty, że Jezus „rozglądał się, aby ujrzeć tę, która to uczyniła.” To jest fascynujące w Zbawicielu, że dla Niego każdy jest szalenie ważny na świecie, dlatego pełne uzdrowienie ciała i duszy przebiega wtedy, gdy otwieramy przed Jezusem swoje serce i przedstawiamy Mu całą prawdę o nas. Bo czyż ta kobieta nie cierpiała psychicznie i duchowo przez tyle lat, znosząc upokorzenia, kąśliwe uwagi najbliższych, ukrywanie się przed innymi ze swoją chorobą oraz życie w ciągłej niepewności, leku, straconych środków? Jezusa interesuje właśnie ta prawda o nas, którą często boimy się przed sobą wyznać. Pomyśl dziś, jak podchodzisz do Jezusa obecnego w sakramencie pokuty. Czy nie robisz tego mechanicznie, powtarzając wyuczoną formułkę? Czy mocno wierzysz, że dotykając Jezusa w tym sakramencie zostaniesz uleczony ze swej słabości? Czy w swojej wierze większą uwagę skupiasz na prezentach od Boga czy też na Nim samym, na Jego obecności w swoim życiu? Duchu Święty, udziel nam światła poznania tego, co zakopaliśmy dawno temu na dnie serca, wszystkie trudne momenty, kryzysy, lęki i choroby, byśmy mogli przedstawić Jezusowi prawdę o nas i doświadczyć Jego miłosierdzia, gdyż On ma przedziwne upodobanie w tym, co słabe i grzeszne w nas, bo tak bardzo nas umiłował!


Poniedziałek 29 stycznia

„Gdy wsiadał do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł przy Nim zostać. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: „Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą”.”

Pewnie każdy z nas oczekiwałby pozytywnej odpowiedzi od Jezusa, żeby z Nim zostać dłużej. Ale Pan Jezus szanując decyzję mieszkańców miasteczka odpływa z ich granic. W całej dramaturgii ewangelii najważniejsze jest jej zakończenie, ponieważ od tego momentu rozpoczyna się czas świadectwa uwolnionego od „Legiona”. Spotkanie z Jezusem trwało krótko, ale było na tyle mocne, że przemieniło dotychczasowe życie opętanego. W świadectwie, które głosił uzdrowiony, nie tylko wypełnił prośbę Jezusa, ale na nowo Go odkrył. To dla ciebie jest również zapowiedź tego, że doświadczysz nowego wymiaru w relacji z Jezusem, kiedy zaczniesz opowiadać o tym, co ci uczynił Zbawiciel. Jezus działa właśnie w takim momencie, kiedy rozmawiasz z kimś z rodziny, kto ciebie zna od długiego czasu, a nagle w twoich oczach zauważa się wielką radość, pokój, ochotę do życia, bo spotkałeś się z Bogiem. Być może Jezus zrobił w twoim życiu generalny remont – odnowienie twojego serca i dzięki temu możesz z nową mocą powiedzieć każdemu, że Jezus okazał ci bezmiar swojego miłosierdzia. W ten sposób nie tylko poznasz na nowo moc Jezusa w świadectwie, ale każdy będzie mógł zobaczyć w tobie Jezusa. Twoje czyny i słowa będą pokazywały na Źródło, z którego czerpiesz nowe życie. Jezu, dziękuję Ci za ogrom miłosierdzia, że jednym słowem powalasz na ziemię wszystkie demony – wszystkie kłamstwa, które przygnębiają moje serce. Jak dobry jesteś, że nawet dla jednego człowieka przemierzasz wszelkie przeciwności, by on otrzymał nowe życie! Pragnę opowiadać, śpiewać o Twojej miłości!


Niedziela 28 stycznia


„Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.”


Pismo Święte mówi, że ludzie słuchający Jezusa widząc, że stoi przed nimi Mocarz, byli zdumieni. To wiele mówi też o tym, że nauki płynące z ust Jezusa nie są zbiorem twardych praw, nakazów i zakazów, ale życiową mądrością płynącą z miłości Boga do człowieka. Postawa Jezusa i reakcja ludzi na Jego nauczanie pokazują, jaka jest władza Jezusa. Nie wiąże się ona z chęcią rządzenia życiem innych, układania wszystkiego wbrew człowiekowi, z lękiem człowieka przed Wszechmocnym. Postawa Jezusa pokazuje, że wszelka moc i władza nad człowiekiem nie wiąże się z jakimś niezrozumiałym totalitaryzmem, tyranią. Postawa Jezusa pokazuje, że wszyscy jesteśmy zanurzeni w czułej, nieustannej opiece kochającego Boga Ojca, który pragnie nas prowadzić, ale nigdy nie narusza naszej wolnej woli. Być może trudno nam w to uwierzyć, jeśli nasz ziemski tata był przeciwieństwem łagodności i czułej opieki, ale dziś Jezus przypomina Tobie i mnie: nie lękaj się moje ukochane dziecko, bo Ja Jestem z tobą. Panie Jezu, otwieraj nasze uszy i serca na Twoją naukę. Ty, który nie wygłaszasz faryzejskich mów, ale karmisz nas Słowem Życia, bądź uwielbiony w Piśmie Świętym. Każdego dnia wzbudzaj w nas pragnienie czytania i rozważania Twojego Słowa. Amen. 


Sobota 27 stycznia


„A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu.”


Ile razy w naszym życiu wieje gwałtowny wicher…? Może wiać z różnych stron – może to utrata dziecka, choroba bliskiej naszemu sercu osoby, bezradność względem cierpienia niepełnosprawnego dziecka, problem ze znalezieniem pracy, a może brak poczucia, że jesteśmy dla kogoś ważni, że coś jeszcze znaczymy, że nasze życie ma sens, że to czy jesteśmy nie jest komuś obojętne. I tak otulamy się szalem codziennego pędu, tłumaczymy sobie, że nikt nie mówił, że będzie łatwo, że jakoś się ułoży, jakoś to będzie, jakoś damy radę wiosłować mimo niesprzyjających wiatrów… Ale nadchodzi moment, kiedy czujemy, że w naszej łodzi zaczyna pojawiać się woda. Zakrywa nasze stopy, sięga do łydek, nasze wiosłowanie przestaje cokolwiek dawać… tracimy kontrolę nad życiem. Staramy się utrzymać na powierzchni, walczymy o rodzinę, i słyszymy, jak w nasze serce uderza kolejna fala w słowach: „nie kocham cię, chcę rozwodu, już nie ma czego ratować”. W takich momentach, kiedy zaczyna brakować tchu, kiedy ból zranionego serca rozrywa nasze wnętrzności, kiedy nie umiemy pomóc własnemu dziecku, kiedy wydaje nam się, że nie potrafimy dobrze żyć, musimy pamiętać, że na tej samej łódce płynie z nami Jezus. Wie lepiej niż my sami, co się z nami dzieje. Choć nasza sytuacja wydawałaby się nam totalnie beznadziejna, musimy ufać Jezusowi, bo On nie pozwoli nam zatonąć. Ufajmy bezgranicznie, wręcz szalenie. Tak, jak Jezus szalenie nas ukochał. Bo czy to nie szalone kochać aż po krzyż, gdy świat wokół tak często gardzi miłością? Jezu Chryste, Synu Boga, wypełniaj nas Twoją szaloną miłością. Wlej w nasze serca pokój i utwierdzaj nas w ufności, że z Tobą bezpiecznie możemy wypłynąć na głębię. 


Piątek 26 stycznia


„Jezus mówił do tłumów (…) Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.”


Jezus i dzisiaj mówi do tłumów, jest wręcz „ogólnodostępny”. Jednak, żeby Go usłyszeć, najpierw  trzeba zacząć… słuchać. Często mamy jakieś dylematy, troski, trudne decyzje do podjęcia. Wtedy szukamy rady, pytamy innych ludzi, wujka Google, ale najskuteczniejszym sposobem jest modlitwa – pytanie o zdanie samego Boga Ojca. To tak oczywiste, a tak często zapominane… Słyszymy zewsząd wiele złotych rad, poleceń… to wszystko może być dla nas pomocne, ale przede wszystkim słuchajmy, co ma do powiedzenia Bóg. Pytajmy Go, prośmy, by nas prowadził, by obdarzał nas światłem Świętego Ducha. Kto pyta, tego Pan wysłuchuje. Bóg sam pragnie nam objaśniać Jego zamysły co do naszego życia. Szukajmy odpowiedzi w Tym, który pragnie „osobno objaśniać wszystko swoim uczniom”, który swoje Słowo kieruje do każdego i każdej z nas osobiście. Prosimy Cię Panie Jezu, przyjdź i wypełniaj nas światłem Twojego Świętego Ducha, byśmy potrafili rozpoznawać Twoje znaki, odczytywać Twoją wolę względem naszego życia. Przyjdź Panie Jezu i przenikaj nas na wskroś, wypełniaj każdą dzisiejszą chwilę, każdego człowieka, z jakim przyjdzie nam się spotkać. W każdej sytuacji bądź uwielbiony Panie. 


Czwartek 25 stycznia


„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony (…) jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić.”


Wiara jest naszą drogą do Nieba, a chrzest naszą ochroną tu, na Ziemi. Iść drogą wiary, to znaczy pytać Boga o zdanie nawet w najdrobniejszych sprawach, starać się Jemu zawierzać każdą naszą myśl, każde nasze działanie. Silna więź z Jezusem to nasza droga do zbawienia. W drodze do pracy, szkoły, przy zmywaniu naczyń, przy desce do prasowania – każde miejsce i działanie jest dobre, by jednoczyć się w nim z Bogiem. Jesteśmy silni mocą chrztu świętego, poprzez ten sakrament Duch Święty ogarnia i ochrania nas przed pogubieniem się, nawet, jeśli nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Słowa „jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić” możemy odnieść do grzechu - dla nas trucizną duchową jest grzech. Nawet, jeśli popadniemy w grzech, a wierzymy w miłosierdzie Boga oraz czerpiemy z pełni łask płynących z sakramentu Chrztu Świętego, ta „trucizna” nie będzie miała nad nami władzy, bo miłość Boga do nas jest od niej silniejsza. Jest to dla nas lekcją mówiącą, że po każdym upadku mamy się podnosić, bo jesteśmy dziećmi samego Króla, najwyższego Boga. Panie Jezu, bądź uwielbiony we wszystkich sakramentach, obdarz nas łaską pragnienia karmienia się nimi. Nie pozwól nam zejść z Twojej drogi, nie pozwól, byśmy zatruli się grzechem. W Twojej czystej miłości – bądź uwielbiony Panie! 


Środa 24 stycznia


„Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.”


„Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus (…)”. Słowo Jezusa nie jest sezonowe, Pan nieustannie zasiewa Je w naszych sercach. Pęd tego świata, natłok wrażeń, trosk, lęków, obowiązków, mnóstwo pokus i chęć życia chwilą, to wszystko wpływa na „żyzność” nas samych. Bóg nieustannie do nas mówi, ale żeby usłyszeć – trzeba słuchać. Zasłanianie się wymówkami, jakoby zagłuszały nas ciernie, czy też gnębiła duchowa susza, nie mają racji bytu. Tak, jak trzeba włożyć trud pracy w uprawę pola, tak samo musimy czasem napracować się nad sobą, aby otrzymać plon – „trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. Zamiast szukać usprawiedliwień, szukajmy rozwiązań. Jezu, pomóż nam przygotować dobry grunt w naszym sercu pod Twoje Słowo. Pomóż nam przekopać twarde miejsca w nas, byśmy nie stali się nieczułą skałą. Chryste, zmiłuj się nad nami i Twoją łaską podlewaj każde natchnienie, które pochodzi od Ciebie, każdy gest miłości do drugiego człowieka. Panie Jezu, wypełniaj nas odwagą płynącą z Twojej miłości i kieruj ku Twojemu światłu, byśmy mogli w Tobie wzrastać. 

Wtorek 23 stycznia

 

"Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

 

Wyobraźmy sobie taką sytuację: wiemy, że do naszej rodzinnej miejscowości, czy do pobliskiego miasta, przyjechał Pan Jezus. Idziemy tam, żeby spotkać się z Nim twarz w twarz, posłuchać Go, wyżalić się, podziękować… Idziemy pełni radości i nadziei na to spotkanie, zobaczył nas człowiek, który przyszedł z Jezusem i uprzedzając nas mówi: „Jezu, przyszli Twoi przyjaciele, Twoje dzieci. Jest Andrzej, Tomek, Ania, Paulina, Magda… idą też następni. Pragną się z Tobą spotkać, pragną Cię widzieć Panie”. A my, stojąc tuż tuż za ścianą, słyszymy odpowiedź Jezusa: „Moi przyjaciele? Moje dzieci? Wy jesteście moimi przyjaciółmi. To wy wypełniacie przykazanie miłości, wy wyrzekacie się samych siebie, swoich żądz i pragnień, szukając mojej woli, to wy poznajecie Mnie przez Moje Słowo, wy jesteście gorący, jesteście solą tego świata. To Wy jesteście moi. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, ale jest wciąż pełen tylko siebie, a nie chce stać się Mną, nie spotka Mnie.” Co pomyślelibyśmy słysząc takie słowa? W jakim miejscu stoimy dzisiaj? Czy jesteśmy blisko Pana, rozmawiając z Jezusem, będąc Jego wiernymi przyjaciółmi? Czy może oddziela nas ściana, zza której słyszymy głos Pana, ale egoizm i opieranie się na własnych siłach i woli nie pozwala wyjść za nią, by rzeczywiście spotkać się z Jezusem, by zanurzyć się w Nim po czubek głowy? Przyjdź Jezu, przyjdź, skrusz w nas wszystkie mury, które oddzielają nas od Ciebie. Twoją łaską otwórz drzwi serc, które zatrzasnął brak zaufania i wiara we własne siły zamiast w Twoje. Przyjdź Jezu i odnów nas, złącz w jedno Twoją miłością, przygarnij w swoje bezpieczne ramiona, byśmy mogli należeć tylko do Ciebie.


Poniedziałek 22 stycznia

„Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać.”


Czasem nie możemy ruszyć z miejsca. Staramy się coś osiągnąć, zmienić swoje życie, wejść w nową relację z drugim człowiekiem, ale ilekroć się za to zabieramy, nasze plany palą na panewce. Pytamy Boga: dlaczego? Co ze mną jest nie tak? A słowa dzisiejszej Ewangelii podpowiadają nam, że dobrym sposobem na ruszenie z miejsca, na wypłynięcie na głębię, jest uprzednie uporządkowanie swojego serca, swojego wewnętrznego królestwa. Jeżeli bez przepracowania trudnej przeszłości, problemów, z którymi się borykamy, grzechu, który wciąż wraca, będziemy próbowali iść dalej, to wszystko będzie się za nami ciągnęło jak przysłowiowa kula u nogi, to będzie zmaganie z niewidzialnym przeciwnikiem. Będzie jak stara, twarda skorupa, która nie pozwala wyjść i rozłożyć skrzydeł do lotu. Takie królestwo, pełne narastającego bałaganu i blokad, "nie może się ostać". Potrzeba nam nieustannej pracy nad sobą. Jan Paweł II mówił: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”. Właśnie tego nam potrzeba, aby nasze królestwo dobrze funkcjonowało, abyśmy mogli w nim wzrastać, żyć w pełni. Przytulny jest dom, w którym na parapetach stoją piękne kwiaty, z piekarnika wydobywa się zapach gorącego jeszcze ciasta, w kominku pali się ogień, cicho, w tle, gra spokojna, radosna muzyka… Do takiego domu chce się wracać, w takim domu chce się być. Tam jest bezpieczeństwo, pokój, miłość, tam rodzi się piękno. Takiego upiększania potrzebujemy i my. Dla nas takim dobrym „wyposażeniem” są sakramenty, Słowo Boże i dzielenie się Nim z drugim człowiekiem, a poprzez to wszystko – relacja z Jezusem. To Jego obecność w naszym życiu jest światłem, które prowadzi,  muzyką, która wypełnia nas radością i pokojem, ogniem, który rozpala serce. Panie Jezu, dzisiaj, na początku tygodnia, pomóż nam uporządkować nasze serca, nasze wewnętrzne królestwa. Poukładaj nam po Twojemu nasze sprawy, ulecz rany, urazy wypełnij przebaczeniem. Tchnij w nas Twoją obecność, wypełniaj nas Tobą. W królestwach naszych serc – bądź uwielbiony Panie. 


Niedziela 21 Stycznia

 

„…A natychmiast, porzuciwszy sieci poszli za Nim…”

 

Jezus zaprasza ciebie, abyś poszedł za nim, jak Apostołowie. Porzucić wszystko nie oznacza dosłownie zostawić dom, rodzinę, pracę. Może to być wezwanie do porzucenia obecnego stylu życia, jaki prowadzisz, obecnych przyzwyczajeń. Czerp z Ewangelii. Naśladuj  Jezusa. Zmieniaj to, co by Mu się nie podobało w twoim dotychczasowym życiu. Może będzie to zmiana sposobu, częstotliwości uczestnictwa we Mszy Świętej, częstsza spowiedź, życie w stanie łaski uświęcającej. Może większa wrażliwość na innych, na ich potrzeby, większa wyrozumiałość dla ludzkiej ułomności albo częstsza lektura Pisma Świętego. Święty Hieronim mówi „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Proś Ducha Świętego o mądrość, aby pokazał ci co należy zmienić w twoim życiu i jak to zrobić. Proś o łaskę pokory w wypełnianiu woli Bożej w twoim życiu. Panie wskaż mi drogę którą mam podążać, aby iść za Tobą.


Sobota 20 Stycznia

„…Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”…

Jezus oszalał z miłości do ciebie. Tak, On „odszedł od zmysłów” na punkcie człowieka, zwłaszcza tego najuboższego, najbardziej zagubionego, cierpiącego, grzesznego. Zanim jeszcze cię stworzył, znał już twoje imię. Wiedział, że będziesz jego najukochańszym dzieckiem. Bóg twoją twarz nosi w sobie. Wiesz, że On kocha cię zupełnie za darmo? Choćbyś nie wiem co zrobił, nie wiem jaką listę grzechów miał na swoim koncie, On nadal będzie Cię kochał. Umiłował, czyli zapragnął twojego szczęścia bardziej niż ty sam. Pokochał cię miłością bez granic, która nigdy się nie kończy. Płaci za nią najwyższą cenę i oddaje za nas życie na krzyżu. Może nareszcie On – Chrystus stanie się tym dla ciebie, kim ty jesteś dla Niego – miłością. Panie Jezu daj nam siły do takiego przeżywania życia, abyśmy miłowali Ciebie i bliźniego nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. Spraw, bym kochał Cię jeszcze bardziej. Napełnij nasze serca taką miłością do Ciebie, jaką Ty masz dla nas.


Piątek 19 stycznia

 

„Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał…I ustanowił Dwunastu…

Czy wiesz, że Jezus mówi również do ciebie? Miłoszu, Grzegorzu, Aniu, Magdo… dołączcie do grona Dwunastu. Dziś wybieram ciebie. Myślisz: „Mnie? Nie jestem godzien. Panie postawiłeś na niewłaściwa osobę. Ja się nie nadaję…”.„Nie bój się!”- mówi Jezus. Zastanawiasz się, co masz zrobić, jak się zachowywać, jak mówić, jak postępować? Po prostu idź za Nim. Przestań liczyć zbytnio na swoje ludzkie siły i możliwości, a pozwól Jego Świętemu Duchowi działać w tobie i przez ciebie. Pozwól Jezusowi Chrystusowi być Panem twojego serca i życia. Przekaż Jemu pełnię władzy nad sobą, nad całym swoim życiem i nad każdą jego dziedziną. Jan Chrzciciel powiedział: „On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym.” (J. 3, 30). Chrystus mówi: „…uczcie się ode mnie…” (Mat.11, 29b). Jezus zapewnia nas, że w godzinie próby sam Duch Święty będzie wkładał w nasze usta właściwe słowa i uzdolni nas do działania. Panie Jezu proszę Cię, abym potrafił przyjąć zaproszenie do grona Twoich uczniów. Posyłaj Twojego Ducha, otwieraj moje zmysły na wszystkie Jego natchnienia, ożywiaj moją wiarę, dodawaj odwagi, abym mężnie i autentycznie potrafił zaświadczyć przed światem, że tylko Ty jesteś jedynym Bogiem i Panem.