Start2019-04-22T23:34:41+02:00

Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Słowo Boże na dziś

Rozważanie

Marek Hawryluk, Paulina Pawlak, Renata Chyży

Środa 18 września

 

„Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy”.

 

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje jak ważna dla człowieka jest rodzina – miłość ojcowska, matczyna, ciepło domu rodzinnego. Powołaniem rodzica jest kochać, a nie posiadać. Często nasze rodziny nie są idealne. Często jako ludzie dorośli borykamy się z różnego rodzaju trudnymi doświadczeniami wyniesionymi z domów rodzinnych. Często nieświadomie powielamy błędy naszych rodziców, które kiedyś im wytykaliśmy. Jako ludzie świadomi ułomności innych, dziękujmy Bogu za te rodziny, które mamy (nawet jeśli wiele im brakuje do ideału). Jeśli jesteś rodzicem, dziękuj Bogu, że pozwolił Ci stworzyć rodzinę i proś Go o łaskę bycia mądrym i kochającym rodzicem. Módlmy się do Pana w intencji dzieci, które pozostały bez rodziców z różnych powodów, które przebywają w domach dziecka i wiele by dały, aby je ktoś pokochał. Prośmy, aby Bóg w swojej łaskawości pozwolił im zasmakować ciepła rodzinnego. Módlmy się za osoby, które mimo, że bardzo tego pragną nie mogą zostać rodzicami, aby Bóg dał im możliwość stworzenia pełnej rodziny. Módlmy się za kobiety, które spodziewają się potomstwa, aby je przyjęły bez względu na okoliczności w jakich się teraz znajdują. Pamiętaj, że każde życie pochodzi od Boga. Przyjmij je jak Maryja, módl się do Niej. Ona przyjęła dar macierzyństwa, bo zaufała Bogu. Panie Ty jesteś dawcą życia. Pozwól aby rodziny w których żyjemy i które tworzymy były na wzór świętej Rodziny z Nazaretu.

Liturgia

Kim jesteśmy

Wspólnota Jednego Ducha (dawniej: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) powstała w 2003 r. z inicjatywy katolików świeckich pragnących dzielić się z innymi osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmatwychwstałym Panem. Wspólnota czerpie z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej, realizując misję apostolstwa wiary poprzez ścisłą współpracę ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Opiekunem duchownym od sierpnia 2007 roku jest ks. dr Tomasz Bieliński (dyrektor SNE Diec. Siedleckiej, diecezjalny koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich, wykładowca na Instytucie Teologicznym w Siedlcach).

Duchowość naszej Wspólnoty opiera się o cztery elementy
filary zapewniające wzrost duchowy jej członków:

Wspólnota Jednego Ducha,  Modlitwa

MODLITWA

Wspólnota Jednego Ducha,  Formacja

FORMACJA

Wspólnota Jednego Ducha,  Wspólnota

WSPÓLNOTA

Wspólnota Jednego Ducha,  Misja

MISJA