Start2019-04-22T23:34:41+02:00

Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Słowo Boże na dziś

Rozważanie

Marek Hawryluk, Paulina Pawlak, Renata Chyży

Środa 21 sierpnia

 

„Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

 

Człowiek ma wpisane w serce dwie ważne potrzeby: przynależenia do kogoś i godnej pracy przez którą przyczynia się do powstania dobra w świecie. Każdy z robotników został posłany przez gospodarza do pracy w winnicy jako ktoś potrzebny, a później dostał godziwą zapłatę za wykonaną pracę. Możemy dostrzec w tej przypowieści obraz dobrego gospodarza, który nie zadowala się bezczynnością ludzi, ich stagnacją i markotaniem na własny los, a nieraz gorzkich słów adresowanych do pracodawców. Ten gospodarz jest dobrym dla każdego, bo docenia każdy trud włożony w pracę, jaką wykonał. Warto dziś w pierwszej warstwie przypowieści podziękować Bogu za własną pracę, jakakolwiek by nie była, a także za pracodawców, aby nie szemrać po kątkach na ich decyzje i postawę, a bardziej szukać dobra, które realizują i docenić to, co oni czynią. Nie znamy ich często trosk i problemów, więc warto okazywać im uznanie i szacunek, a przede wszystkim w duchu modlić się za nich, aby byli otwarci na Ducha Świętego i dobrze wypełniali swoje zadania. W głębszej warstwie tejże przypowieści można zobaczyć swoje życie jako historię powołania do pracy przez jeden dzień w winnicy, czyli dla Królestwa Bożego, które jest darem od Boga przez Jezusa Chrystusa. Każdy z nas ma swój nieoceniony wkład w rozszerzaniu się tego Królestwa przez swoją modlitwę, przez dobre słowa, rozwijanie talentów, służenie bliźnim i ofiarowanie cierpienia i przeciwności. Może dla nas to wydawać się mało znaczące, ale dla Boga wszystko to ma duże znaczenie ze względu na naszą postawę serca. Dlatego na progu każdego dnia przyzywajmy obecności Ducha Świętego, aby to On kierował nami, inspirował do dobra i miłości, do okazywania wdzięczności każdemu, i do dzielenia się wiarą w bliźnimi. To jest nasza praca, więcej – to jest misja uczniów Jezusa w tym świecie, abyśmy dawali dobre świadectwo o naszym wspaniałym i najlepszym Bogu Ojcu!

Liturgia

Kim jesteśmy

Wspólnota Jednego Ducha (dawniej: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) powstała w 2003 r. z inicjatywy katolików świeckich pragnących dzielić się z innymi osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmatwychwstałym Panem. Wspólnota czerpie z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej, realizując misję apostolstwa wiary poprzez ścisłą współpracę ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Opiekunem duchownym od sierpnia 2007 roku jest ks. dr Tomasz Bieliński (dyrektor SNE Diec. Siedleckiej, diecezjalny koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich, wykładowca na Instytucie Teologicznym w Siedlcach).

Duchowość naszej Wspólnoty opiera się o cztery elementy
filary zapewniające wzrost duchowy jej członków:

Wspólnota Jednego Ducha,  Modlitwa

MODLITWA

Wspólnota Jednego Ducha,  Formacja

FORMACJA

Wspólnota Jednego Ducha,  Wspólnota

WSPÓLNOTA

Wspólnota Jednego Ducha,  Misja

MISJA