Start2021-04-27T23:21:12+02:00

Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Następny nadchodzące wydarzenie

SPOTKANIE FORMACYJNE

9 grudnia 2021
- Aula pod kościołem p.w. św. Józefa
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Słowo Boże na dziś

Rozważanie

Marek Hawryluk, Paulina Pawlak, Renata Chyży

Niedziela 5 grudnia 

„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego (…). I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. 

Grzech powoduje w naszym życiu oddalenie się od Boga, zamknięcie na łaski i błogosławieństwa, którymi Pan pragnie nas obdarzać, a to  prowadzi do pustyni duchowej. Jezus udziela nam wskazówek, jak odnaleźć drogę z tej pustyni, jak powrócić do pełni życia. Czym może być dla nas teraz wyprostowanie życiowych ścieżek dla Boga, przygotowanie Mu drogi? Z pewnością jest to sakrament spowiedzi świętej. Pozwala nam uporządkować nasze serca, aby nic nie stało na przeszkodzie przychodzącemu Panu. Choć jest silniejszy niż nasz grzech, dał nam wolną wolę, zgodnie z którą możemy sami wybrać, czy odrzucimy przywiązanie do zła na rzecz relacji z Bogiem. Daje nam również obietnicę, że kiedy wybierzemy Boga, ujrzymy zbawienie. Boże błogosław nam, byśmy potrafili dokonywać dobrych wyborów, a zawsze stając w obliczu pokusy, mocą Twojej miłości – odrzucać zło.

Więcej

Liturgia

Więcej

Kim jesteśmy

Wspólnota Jednego Ducha (dawniej: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) powstała w 2003 r. z inicjatywy katolików świeckich pragnących dzielić się z innymi osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmatwychwstałym Panem. Wspólnota czerpie z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej, realizując misję apostolstwa wiary poprzez ścisłą współpracę ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Opiekunem duchownym od sierpnia 2007 roku jest ks. dr Tomasz Bieliński (dyrektor SNE Diec. Siedleckiej, diecezjalny koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich, wykładowca na Instytucie Teologicznym w Siedlcach).

Duchowość naszej Wspólnoty opiera się o cztery elementy
filary zapewniające wzrost duchowy jej członków:

Wspólnota Jednego Ducha, Modlitwa

MODLITWA

Wspólnota Jednego Ducha, Formacja

FORMACJA

Wspólnota Jednego Ducha, Wspólnota

WSPÓLNOTA

Wspólnota Jednego Ducha, Misja

MISJA

Przejdź do góry