Start2019-04-22T23:34:41+02:00

Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Słowo Boże na dziś

Rozważanie

Marek Hawryluk, Paulina Pawlak, Renata Chyży

Czwartek 22 sierpnia

 

„Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”.

 

Kościół czci w liturgii Maryję jako Królową nieba i ziemi. Czcimy Maryję jako Matkę Syna Bożego, która pochodziła z królewskiego rodu Dawida, a przed wiekami została wybrana przez Boga i ukochana jako Niepokalana. Królowanie Maryi rozpoczęło się od Jej całkowitej zależności i oddania siebie Bogu do dyspozycji. Decyzja Maryi podjęta w dniu Zwiastowania była wydarzeniem na wskroś historycznym i przełomowym w dziejach zbawienia, ale ten wybór był przygotowany przez całe życie dziecięce i młodzieńcze córki Joachima i Anny, którzy z pewnością świadczyli swym życiem o Bogu. Maryja zachwyca nas przez swoją pokorę i zależność od Boga we wszystkim. Jej królowanie wypływa z Jej wiary i miłości tak czystej jak woda ze źródła, dzięki czemu Bóg działał w Niej bez ograniczeń, z całą mocą i miłością. Każdy z nas może królować przez słuchanie i posłuszeństwo Słowu Bożemu, które ma ogromną moc uczynić przemianę w świece przez nasze przyzwolenie na działanie Boga. Nie ma innej drogi do królowania w swoim życiu, we własnej rodzinie, w parafii i we wspólnocie jak tylko przez zjednoczenie z Bogiem na wzór Maryi, która skłaniała się cała do tego, co Pan Bóg proponuje i do czego zaprasza. Patrząc po ludzku, Słowo Boże przerasta nas, wywołuje pewien wstrząs, ale przez wiarę może począć w nas nowe życie, które w swoim czasie stanie się widzialne dla nas, dla naszych bliźnich, dla tych, z którymi mieszkamy czy pracujemy. Królowanie zaczyna się od przyjęcia Bożej miłości osobiście, od poddania siebie działaniu Ducha Świętego, a później dynamizuje całe życie człowieka jako dar dla Boga i dla bliźniego. Maryja jest tego najpiękniejszym wzorem i drogą dla każdego z nas. Wystarczy oddać Jej swoje życie, ze wszystkimi odcieniami, ograniczeniami, całą historią życia do Jej dyspozycji, aby Ona poprowadziła nas w centrum tajemnicy Bożej miłości, do życia razem z Jezusem na co dzień, abyśmy razem z Maryją królowali w wiecznej chwale Trójcy Świętej. To jest możliwe dla każdego z nas! „Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą, naucz mnie kochać jak Ty. (…) Razem z Tobą powiedzieć chcę: Panie! Niech będzie tak, jak chcesz Ty.”

Liturgia

Kim jesteśmy

Wspólnota Jednego Ducha (dawniej: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) powstała w 2003 r. z inicjatywy katolików świeckich pragnących dzielić się z innymi osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmatwychwstałym Panem. Wspólnota czerpie z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej, realizując misję apostolstwa wiary poprzez ścisłą współpracę ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Opiekunem duchownym od sierpnia 2007 roku jest ks. dr Tomasz Bieliński (dyrektor SNE Diec. Siedleckiej, diecezjalny koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich, wykładowca na Instytucie Teologicznym w Siedlcach).

Duchowość naszej Wspólnoty opiera się o cztery elementy
filary zapewniające wzrost duchowy jej członków:

Wspólnota Jednego Ducha,  Modlitwa

MODLITWA

Wspólnota Jednego Ducha,  Formacja

FORMACJA

Wspólnota Jednego Ducha,  Wspólnota

WSPÓLNOTA

Wspólnota Jednego Ducha,  Misja

MISJA