Niedziela 03 listopada

 

„Tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.”

 

Śmierć Jezusa ma znaczenie dla mnie i dla Ciebie. Pamiętaj o tym… Kogo widzę w Jezusie? Jakimi oczyma  patrzę na Jego śmierć na Krzyżu? Skazano na śmierć Syna Bożego, który z miłości dla nas opuścił niebo, aby oddać życie w okrutnych cierpieniach i otworzyć nam drogę do Królestwa Bożego. Czy śmierć Jezusa Chrystusa była potrzebna? Czy Bóg Wszechmogący nie mógł znaleźć lepszego sposobu na zbawienie ludzkości…? Faktycznie znajdujemy się w stanie duchowej śmierci, czyli oddzielenia od Stwórcy. Dlaczego? Z powodu naszej grzeszności, która przejawia się w naszych myślach, słowach, czynach. Jednak „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”(J 3:16). Chrystus musiał umrzeć, gdyż tylko On był bezgrzeszny i mógł całkowicie zapłacić za grzechy wszystkich ludzi – również twoje i moje. Czy Chrystus stanie się dla Ciebie tym, kim być powinien – osobistym Zbawicielem i Panem? Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto oddaje życie za drugiego człowieka. Jezus oddał je za ciebie, a więc cię kocha. Pamiętaj o tym!