Nasze pierwszoczwartkowe spotkanie wspólnotowe (2 marca br.) miało przebieg nieco inny niż zwykle.

Zgromadziliśmy się bowiem o godz. 19:00 w podziemiach kościoła św. Józefa, aby najpierw, razem z Pawłem i Przemkiem, którzy animowali część modlitewną, wzywać Ducha Świętego. Nasyępnie głośno wszyscy odczytaliśmy fragment Ewangelii z dnia (Mt 7,7-12), by w ciszy serc rozważać słowa Jezusa: ,,Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam…”

Zachęceni wezwaniem Pana zanosiliśmy modlitwę prośby i uwielbienia poprzez wezwania płynące z głębi naszych wnętrz. Następnie Marlenka wyjaśniła nam rozważane Słowo Boże. Zauważyła, że Chrystus nieustannie zaprasza nas, aby nigdy nie rezygnować, ale szukać rozwiązań, ktore zmienią nasze życie, bo warto dać coś z siebie dla drugiego człowieka. Jezus jest większy od naszych problemów. On nikogo nie zostawia, lecz czeka na każdego, bo nas kocha miłością bezwarunkową! Jeśli będziemy wytrwali w modlitwie Pan będzie nas przemianiał, abyśmy potrafili kochać tych, którzy nas nie rozumieją.
Potem w małych grupkach dzieliliśmy się doświadczeniem wytrwałej modlitwy, która przyniosła owoce w naszym życiu. Mówiliśmy też o tym, jaki obraz Boga Ojca nosimy w swoich sercach. Wyjaśnialiśmy, jak dzisiaj rozumiemy słowa Jezusa: ,,Wszystko, co byście chcieli, ażeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie!”
Podsumowaniem naszego dzielenia były świadectwa, za które jesteśmy bardzo wdzięczni naszym braciom i siostrom. Niech po tym czwartkowym spotkaniu pozostaną w nas słowa Jezusa: „proście, szukajcie, kołaczcie…”; jednym słowem: NIE REZYGNUJCIE, bo Ja nigdy z was nie rezygnuję. AMEN!
Opr. Jolanta Wołosiak