Wtorek 06 kwietnia

Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono”.

Przy pustym grobie Jezusa pierwsza była Maria Magdalena, wielka grzesznica, która doświadczyła na sobie Bożego miłosierdzia i zmieniła swoje życie dzięki Jezusowi. Mimo inicjatywy i podjętego trudu Maria nie rozpoznaje jednak Jezusa. Dopiero słowo Mario, wypowiedziane przez Jezusa otwiera jej oczy. Wezwanie bardzo osobiste, po imieniu, specyficznym głosem i tonem jest osobistym objawieniem się Jezusa Marii. Relacja Boga do człowieka jest zawsze bardzo osobista. On wypowiada nasze imię z miłością, ale również z całą mocą. Jezus jest Bogiem pełnym miłości, czułości i miłosierdzia. Bogiem, który nigdy nie zapomni o tobie, gdyż wyrył sobie ciebie na obu dłoniach -atramentem jest Jego Krew…piórem – gwoździe. Tak, to sam Jezus z miłości do ciebie przyjął mękę i krzyż. Zawisł na drzewie krzyża, pozwolił sobie przebić nie tylko dłonie i stopy, ale również bok. Okaleczył swoje dłonie, aby potwierdzić swoją miłość do ciebie. Jeśli do tej pory nie dowierzałeś, że Bóg cię kocha i to kocha od zawsze to dziś jest czas, by uwierzyć w miłość Boga do ciebie…