Wtorek  6 sierpnia

 

„To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”.

 

Wielu współczesnych nam ludzi utraciło prawdziwy sens życia i szuka jego namiastek w narkotykach, w alkoholu w hazardzie, w przypadkowych związkach, w zarabianiu często nielegalnych pieniędzy. Pędzą, szukając szczęścia, a znajdują smutek, pustkę w sercu i rozpacz. W takiej sytuacji wielu stawia sobie pytania: jak powinienem przeżyć swoje życie, aby go nie zmarnować? Na jakim fundamencie powinienem je budować, aby było ono naprawdę szczęśliwe? Co mam czynić, aby moje życie miało sens? Jak mam postępować w trudnych i skomplikowanych sytuacjach życiowych – w małżeństwie, w rodzinie, w szkole, na uniwersytecie, w pracy, w kręgu przyjaciół, wobec dzieci, rodziców? „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”! Znaczy słuchajcie Jezusa, idźcie za Jego słowem i zaufajcie Mu. Uczcie się mówić „tak” Chrystusowi w każdej okoliczności waszego życia. W tym krótkim zdaniu zawiera się cały życiowy program. Jest to program życia oparty na mocnym i pewnym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Tak jak Maryja mamy być posłuszni Jezusowi, zwracać się do Niego z naszymi troskami oraz zwracać uwagę wszystkich ludzi na Jezusa Chrystusa. Maryja nigdy nie zwraca uwagi ludzi na siebie, lecz tylko na Boga. Niech Maryja, Matka pięknej miłości, otoczy matczyną troską nas wszystkich i zaprowadzi do swojego Syna Jezusa Chrystusa.