Wtorek 10 listopada

“…przygotuj mi wieczerzę…usługuj mi, aż zjem i się napiję, a potem ty będziesz jadł i pił…”

 

Czy pragniesz być zauważany, doceniany, uznawany za bohatera? Zapewne to uczucie nie jest ci obce jak wielu ludziom. Jezus jednak nawołuje do walki z pokusą znaczenia, dominacji i pychy. To dążenie do wynoszenia się nad innych, do stawiania siebie na pierwszym miejscu jest wynikiem zranienia naszej natury przez grzech pierworodny, a także przez grzechy nasze i innych. Czasami pokusa ta jest tak subtelna, że trudno ją od razu dostrzec. Jezus, znając bardzo dobrze słabość naszego ducha, nie gorszy się nią, ale podaje nam lekarstwo, które jest diametralnie różne od tego, co zaleca świat. Jeśli chcemy wzrastać duchowo musimy wejść na drogę służby, drogę zapomnienia o sobie. Jezus, który, chociaż jest Panem Nieba i Ziemi, nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. Dlatego my powinniśmy w podobny sposób podchodzić do władzy. Nie chodzi o to, by władzę odrzucać. Nie ma nic złego w tym, że chcemy być wielcy. Wielu z nas ma zdolności przywódcze. Jednak chodzi o to, by zmienić spojrzenie. By nie patrzeć na władzę jak na sposób “ustawienia się” w życiu, ale jako na odpowiedzialność, jako na posługę innym. Tylko człowiek prawdziwie wielki może być pokorny. Jezus mówi: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Zamiast tracić siły i energię na czynienie z siebie centrum wszechświata, które o wszystkim decyduje i któremu inni mają być podporządkowani, posłuchajmy Słowa Bożego i nie dajmy się zwodzić złemu. Naśladujmy Jezusa, który nie pełnił woli Swojej, ale Ojca, który Go posłał. Uczmy się od Niego, jak wzrastać w miłości i trosce o innych. Co dziś mogę zrobić dla innych? Czy znam osobę starszą, samotną, która potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów? Czy mogę w jakiś sposób pomóc osobom, które przebywają w izolacji, na kwarantannie? Kiedy ostatnio dzwoniłem/ dzwoniłam do swoich bliskich, aby ich zapytać jak się czują, czy są zdrowi?