Wtorek 11 lutego

 

„Czcij ojca swego i matkę swoją…”

 

Czwarte przykazanie Boże nakazuje dzieciom okazywanie czci rodzicom. Stoi ono na straży miłości będącej fundamentem życia rodzinnego. Szacunek i miłość do rodziców ma być odpowiedzią na ich miłość okazywaną dzieciom. Ta miłość rodzicielska jest również obowiązkiem przypomnianym przez czwarte przykazanie. Jezu, który, chociaż byłeś Bogiem, okazywałeś posłuszeństwo, szacunek i miłość Maryi, Twojej Matce, oraz św. Józefowi, naucz nas szacunku do rodziców oraz prawdziwej miłości do nich. Nie dozwól, abyśmy widzieli w nich tylko wady, pomijając ich liczne zalety i wiele wyrazów miłości, jakie nam w życiu okazali. Chroń nas przed lekceważeniem ich doświadczenia. Ulecz nas z poczucia wyższości, które przeszkadza nam uznać czyjąś wielkość i utrudnia przyjmowanie dobrych rad dawanych z miłości. Pomóż nam zrozumieć, że możemy się mylić i potrzebujemy rad, pomocy i wskazówek doświadczonych ludzi. Dziękujemy Ci, Panie, za rodziców, przez których dałeś nam życie. Daj im nagrodę za wszystkie chwile, które nam poświęcili, za wszystkie trudy związane z naszym wychowaniem, za ich nie przespane noce i poniesione dla nas wyrzeczenia, za przykład ich bezinteresownej miłości. Udziel im, Panie, wiecznej nagrody za to, że współpracowali z Tobą. Amen.