Środa 11 grudnia

 

„On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby.”

 

Czy czujesz się chory wewnętrznie, przygnieciony grzechem? Czy masz przekonanie, że nie ma już dla Ciebie ratunku? Jest ratunek…tym ratunkiem jest Chrystus…Trzeba tylko z ufnością się do Niego zwrócić…Jak dziecko rzucić się w Jego ramiona. Oddaj Mu swój grzech. Nie ma innej drogi. Myśląc, że poradzisz sobie sam, stajesz się samowystarczalny, „sprawiedliwy” ale tylko we własnych oczach…i czasem w oczach otoczenia. Ale czy tak samo wyglądasz w oczach Chrystusa? Pamiętaj o tym, że tylko w swoim mniemaniu człowiek może być zdrowy. To może być jego subiektywne odczucie. Obiektywnie, każda dusza jest słaba i każda potrzebuje Lekarza. Każda potrzebuje ciągłej opieki i obecności Boga. Nie ma znaczenia kim dotychczas byłeś. Ważne kim jesteś teraz i kim będziesz w przyszłości, kim chcesz być…To jest właśnie droga ucznia: każdego dnia przemieniać się, przechodzić proces uzdrowienia. Módl się do Jezusa, najlepszego Lekarza, aby uzdrowił Cię wewnętrznie. W przejściu tego procesu pomoże ci modlitwa: „Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to, aby uzdrowić serca zranione i udręczone. Proszę Cię, abyś uzdrowił urazy powodujące niepokoje w moim sercu. Proszę Cię w szczególny sposób, abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu. Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych, które mnie dotknęły w dzieciństwie i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia. Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy, składam je wszystkie w Twoim Sercu Dobrego Pasterza. Proszę Cię, odwołując się do Twej wielkiej rany, otwartej w Twoim Sercu, abyś uleczył małe rany mojego serca. Ulecz rany moich wspomnień, aby nic z tego, co mi się przydarzyło, nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień, niepokoju. Ulecz, Panie, wszystkie te urazy, które w moim życiu stały się przyczyną grzechu. Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę. Wejrzyj na te urazy wewnętrzne, które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia. Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz moje serce. Ulecz, Panie Jezu, moje wewnętrzne urazy, które są przyczyną chorób fizycznych. Oddaję Ci moje serce. Zechciej je przyjąć, Panie, i oczyścić. Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca. Pomóż mi być pokornym i cichym. Ulecz mnie, Panie, z bólu, który mnie przytłacza z powodu śmierci drogich mi osób. Spraw, bym mógł odzyskać pokój i radość dzięki wierze, że Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem. Uczyń mnie prawdziwym świadkiem Twego Zmartwychwstania, Twego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas. Amen”.