Sobota 12 stycznia

„Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba”.

Czy postrzegasz wszystko jako dar Boga? Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. Bóg daje nam zbawienie z Łaski przez wiarę. Jedyne co musisz zrobić, to uwierzyć w męczeńską śmierć Jezusa na krzyżu, za oczyszczenie cię w Jego krwi. Jeśli prawdziwie uwierzysz w to, że Bóg daje tobie przystęp do Niego samego za darmo, to twoje życie zostanie przemienione. Owoce tego w postaci dobrych czynów będą ci stale towarzyszyć. Będą znakiem dla innych, że jesteś dzieckiem Bożym. Pamiętaj również, że nie unikniesz chwil, w których upadniesz, zostaniesz pokonany przez jakiś grzech. Zwróć wtedy uwagę, że nic złego w twoich relacjach z Bogiem się nie stanie. Zbawienie i Miłość Ojca pozostanie stała, nie zmieni się, bo oparta jest na Łasce- darze, który nie jest zależny od twoich uczynków, ale jest dany przez Boga.