Czwartek 12 kwietnia

„Kto pochodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia…”

 

Prawdziwą miłość i wolność będziesz miał jedynie w relacji z Bogiem. On panuje nad wszystkim, ale nigdy nie narzuca nam swojej woli. Wszystko co wydarzyło się i jeszcze się stanie, jest tylko propozycją, zaproszeniem z Jego strony. On nie stawia żadnych warunków – Jego miłość jest bezwarunkowa. Im bardziej człowiek uwierzy w to, że Bóg go kocha i akceptuje, tym bardziej staje się wolny. „Kto z ziemi pochodzi…po ziemsku przemawia…” Tylko Bóg jest doskonały, człowiek w swej ułomności często popełnia wiele błędów, grzechów. Największym nieszczęściem jest, kiedy człowiek zamieni się rolami z Bogiem. Kiedy żyje tak, jakby od niego samego wszystko zależało, jakby sobie wszystko zawdzięczał. Przecież wszystko, co posiadasz pochodzi od Boga, twoje życie, praca, zdrowie, bliscy. Kogo lub co stawiasz na pierwszym miejscu? Czy zawsze jest ono przeznaczone dla Boga? Zdarza się, że człowiek w poszukiwaniu bliskich relacji, poczucia akceptacji, miłości – szuka jej za wszelką cenę i kosztem siebie samego. Bywają relacje międzyludzkie, w których panuje jakiś stopień zniewolenia. Nie oddawaj się w niewolę żadnemu człowiekowi, bo zniewolenie to nie jest miłość! Nikt nie może nas zniewolić, choćby miał nad nami przewagę. Jesteśmy stworzeni do miłości, opartej na wolności i prawdzie. Jak wyglądają twoje relacje międzyludzkie? Czy nie tkwisz w toksycznych relacjach, lub sam ich nie tworzysz? Czy nie zniewalasz sam siebie poprzez np. oddawanie się w niewolę opiniom ludzkim, chęci dorównania im za wszelka cenę, potrzeby bycia lepszym od innych? „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności! Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Ga 5, 13-14). Dzięki wierze w nieskończoną miłość Boga człowiek staje się wolny wobec drugiego człowieka i siebie samego.