Niedziela 13 maja

„Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.”


Gdybyśmy tak zastanowili się nad posłaniem uczniów w świat przez Jezusa i odnieśli to do siebie, to rodzi się wiele czysto ludzkich myśli: jak uczniowie zrezygnowali zupełnie ze swojego prywatnego życia? Czy nie bali się iść wszędzie…? A co z ich reputacją? Przecież wiele razy zostali pewnie wyśmiani, poniżeni, upokorzeni. Skąd wziąć taką siłę i determinację, jak ją z siebie wykrzesać? „Pan współdziałał z nimi” – to jest nasza odpowiedź. Często słysząc, że Pan powołuje nas do głoszenia Go swoim życiem, w pierwszej chwili myślimy, że stoi przed nami trudne zadanie, zapominając, że nie zostajemy z nim sami. Mamy być nie twórcami, ale narzędziami w rękach Boga, w ten sposób współdziałając z Nim. A jeśli Bóg z nami – któż przeciwko nam? Panie, dajesz nam Siebie w Twoim Słowie i Sakramentach każdego dnia, wypełnij nas Twoim Świętym Duchem, abyśmy umieli Ciebie w pełni przyjmować do naszych serc i wciąż chodzić w Twojej obecności.