Czwartek 14 stycznia

Chce, bądź oczyszczony”.

Jezus uzdrowił trędowatego z jego choroby. Odpowiedz sobie na pytanie, czy nie jesteś podobny do tego człowieka z dzisiejszej Ewangelii? Czy nie zżera cię wewnętrznie choroba współczesności- trąd grzechu. Ludzie trędowaci ukrywali się przed społeczeństwem. Trąd jest przewlekłą chorobą zakaźną. Do zakażenia dochodzi najczęściej przez bezpośredni i długi kontakt z osobą chorą na trąd. Zmiany chorobowe dotyczą głównie skóry, błon śluzowych i obwodowego układu nerwowego. Trąd powoduje paraliż poszczególnych części ciała. Czy kiedy żyjesz w grzechu nie chowasz się przed innymi ludźmi, aby cię nikt nie zobaczył? Aby nie potępił, nie napiętnował, nie powiedział co myśli o twoim życiu? Wstydzisz się przed ludźmi i przed samym sobą. Jak długo można żyć w taki sposób? W obawie, że cię ktoś zobaczy, namierzy, powie co myśli… Czujesz się sparaliżowany sytuacją w której tkwisz. Nie ma znaczenia co myślą ludzie- najważniejsze jak Bóg widzi ciebie i Twoje serce. Chcesz być oczyszczony? Chcesz wstać z podniesioną głową i usłyszeć „bądź oczyszczony!”. Od tego mamy konfesjonał, kapłanów. Łaskę odpuszczenia grzechów. Bóg kocha cię mimo wszystko. Pamiętaj o tym! Chcesz być oczyszczony  trądu grzechu?