Wtorek 14 grudnia

Dziecko idź i pracuj dzisiaj w winnicy…”

Dla chrześcijan Jezus z Nazaretu jest wzorem do naśladowania. Jak przemawiał ten najczęściej cytowany mówca w dziejach świata? Mowy Jezusa zapisane w Biblii nawiązują do codziennych problemów słuchaczy. Od nawiązania do ich zmartwień, poczucia duchowej pustki, smutku, niesprawiedliwości, prześladowania. Jezus mówił o różnych sprawach do różnych ludzi. Do wykształconych i niewykształconych. Do sympatyków i do przeciwników. Nawiązywał do łowienia ryb, uprawy roślin, relacji rodzinnych, podatków, rozliczeń między pracodawcą a pracownikami, a nawet do inwestowania pieniędzy. A jednak wszystkie przemówienia tak czy owak prowadziły do jednego głównego tematu: Królestwa Bożego. Mówił o tym i to samo polecił współpracownikom. Gdy przychodził Jezus, zbierały się tłumy słuchaczy, bo wiedziały o czym będzie mówił. Dziś Jezus mówi o pewnym człowieku który miał dwóch synów. Poprosił ich, aby poszli pracować w jego winnicy. Podobnie dziś wzywa nas, abyśmy poszli za Nim. Abyśmy weszli do Królestwa Bożego. Czy odmówisz, czy pójdziesz za Nim?