Piątek 15 czerwca

„Szukam o Panie Twojego oblicza…”

Kto szuka Boga, temu Bóg błogosławi. „Dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Bożej, szukał on Pana, a jak długo szukał Pana, Bóg mu szczęścił.”(2 Krn 26,5). Wezwanie do szukania Boga nie dotyczy tylko pielgrzymek do świątyni, lecz odnosi się do nieustannej służby Bogu we własnym życiu. Szukającymi Boga są ludzie, którzy Go chwalą i żyją w zgodzie z Jego przykazaniami. Jakie są środki szukania Boga? Pierwszym i podstawowym środkiem jest modlitwa. Również nawrócenie jest szukaniem Boga. Unikanie fałszywych bogów jest szukaniem jedynego, prawdziwego Boga. Pielgrzymka do sanktuarium jest spotkaniem z Bogiem. Czytanie i rozważanie Pisma Świętego jest także szukaniem Boga. Czynienie dobra, miłość do Boga jest również Jego szukaniem. To nieustanne szukanie Pana powoduje pewne otwarcie się na Jego łaskę. Pragnienie, by rzeczywiście poznać Boga, a zatem, by zobaczyć Jego oblicze nosi w sobie każdy człowiek. Żywimy być może nieświadomie to pragnienie, by po prostu zobaczyć, kim On dla nas jest. Ważne jest, byśmy szli za Chrystusem nie tylko w momencie, kiedy jesteśmy w potrzebie i kiedy znajdujemy na to czas między naszymi codziennymi zajęciami, ale w całym naszym życiu. Cała nasza egzystencja musi być nastawiona na spotkanie z Jezusem Chrystusem, na miłość do Niego.” Kto zobaczył Mnie, zobaczył i Ojca”. Boga należy szukać w Jego dziełach, roślinach zwierzętach w ludziach, którzy prawdziwie w Niego wierzą. Dlatego święci mimo swoich braków potrafili pociągnąć wiele osób do Boga, bo osoby mające z nimi kontakt odczuwały przez nie bliskość Najwyższego. W jaki sposób szukasz Boga? Czy tęsknisz za Jego bliskością?