Niedziela 17 stycznia

Oto Baranek Boży.”

Jezus rzeczywiście jest prawdziwym Barankiem Paschalnym, który z miłości ofiarował siebie za nas, objawiając jednocześnie zbawczy sens swojej śmierci i zmartwychwstania. Tajemnica ta staje się ciągle na nowo rzeczywistością odnawiającą historię. Ustanowienie i Obecność Jezusa w Eucharystii pokazuje, jak śmierć Pana, sama w sobie gwałtowna i absurdalna, przez Jego Zmartwychwstanie stała się najwyższym aktem miłości oraz definitywnym wyzwoleniem od zła.
Niech żywy sakrament Jego Ciała i Jego Krwi będzie dla nas ciągle nowym zdumieniem, radością i nadzieją, podobnie jak pusty grób Zmartwychwstałego Pana stał się dla Apostołów. Uwierzenie w Jezusa który jest Bożym Barankiem stawia nas na nogi. Jezus pochylał się zawsze nad tymi, którzy cierpieli z powodu niesprawiedliwości i grzechu, także własnego grzechu. Za każdym razem pomagał im wstać. Jezus pochyla się również nad nami, zna nasz grzech i dobrze wie, że nikt z nas tak naprawdę nie jest godzien, by Go przyjąć. A mimo to każe nam cały ten ciężar z siebie zrzucić i podnieść się. Masz poranione serce, zostałeś skrzywdzony, masz bałagan w uczuciach, nie dajesz sobie rady z emocjami, masz problem w relacji z mężem czy żoną, w rodzinie jesteście sobie obcy, sąsiad czy kolega/koleżanka z pracy są dla ciebie trudni- pamiętaj OTO BARANEK BOŻY, KTÓRY GŁADZI GRZECH ŚWIATA. To On Bóg uzdrawia, to On Bóg leczy, to On Bóg podnosi z kolan, to On Bóg czyni twoje życie prostym.