Środa 17 marca

Ja sam z siebie nic czynić nie mogę.”

Jezus mówiąc o tej relacji pokazuje m.in. idealną więź jedności między Nim a Ojcem. Wyrażają to chociażby słowa: “Ja sam z siebie nic czynić nie mogę.” Co więcej, jasno powiedziane jest, że więź łącząca Ojca z Synem to więź oparta o Miłość: “Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko”. Jezus dziś, używając dość trudnego języka, jednocześnie przedstawia bliżej Siebie mówiąc kim jest, oraz pokazuje nam drogę, w którą my i nasze relacje powinny zmierzać. Nie pozwólmy sobie samym trwać w śmierci jak Żydzi z dzisiejszej sceny. Szukajmy życia w Bogu — budujmy z Nim relacje Miłości. Zarówno między sobą na linii człowiek-człowiek jak i relację wiary człowiek-Bóg. Wpatrując się w Miłość między Ojcem a Synem, możemy dzisiaj doznać uzdrowienia wszystkich innych relacje w naszym życiu — albo przynajmniej rozpocząć proces takiego uzdrawiania.