Poniedziałek 17 Grudnia

„Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń, od przesiedlenia Babilońskiegod do Chrystusa czternaście pokoleń…”

Czytamy dziś rodowód Jezusa. Imiona, osoby i ich historie. Za każdym imieniem stoi konkretny człowiek. Bóg kierował całą tą historią. Zaplanował każde wydarzenie, by doprowadzić do przyjścia Chrystusa. Historia ciągu narodzin, które doprowadziły do twojego i mojego pojawienia się na świecie, jest nierozerwalnie złączona z narodzinami, jakie miały miejsce 2 tys. lat temu w Betlejem. Po prostu nie byłoby ciebie i mnie, naszej historii, gdyby nie tamte Narodziny. Nowonarodzony Jezus jest prawdziwym człowiekiem, ale też jest prawdziwym Bogiem, Synem Bożym, który odwiecznie zrodzony jest w Bogu Ojcu. Nasz początek też wykracza poza ziemski porządek natury. W Liście św. Pawła do Efezjan czytamy: „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”. A zatem nasze poczęcie i narodziny mają swą ponadczasową, odwieczną perspektywę w Bogu. Nawet jeśli nie znamy naszej genealogii, to możemy powiedzieć, że początek naszego rodu jest w Bogu, w Jego odwiecznym zamyśle. „ Może mnie nie znasz, ale ja wiem wszystko o tobie… Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz… Wiem dobrze o wszystkich ścieżkach twoich…”(Psalm 139, 1-3). „Na moje podobieństwo zostałeś stworzony…” (1Moj 1,27). ”We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś…”(Dz 17,28). „Z mojego bowiem rodu jesteś…” (Dz 17,28). „Znałem cię zanim się urodziłeś…”(Jer 1,4-5). ”Wybrałem cię zanim zaplanowałem stworzenie…”(Ef 1,11-12). „Nie byłeś pomyłką i wszystkie twoje dni są zapisane w mojej księdze…” (Psalm 139,15-16). „Określiłem dokładnie czas twoich narodzin i miejsce w którym będziesz żyć…”(Dz 17,26). „Jesteś cudownie stworzony…Kształtowałem cię w łonie matki twojej…” (Psalm 139,13) .”Byłem ci podporą od urodzenia…”(Psalm 71,6).”Oddałem wszystko,co kochałem, by zdobyć Twoja miłość.” (Rz 8, 31-32). Ale czy Ty „chcesz być moim dzieckiem?”(J 1, 12-13). Czy chcesz być dzieckiem Boga?