Piątek 17 grudnia

„Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy…”

Jezus kontynuował pokolenie swoich przodków. Był On „zaplanowany” przez Boga. To jest też dla nas zachęta, abyśmy każdego, kogo spotkamy na naszej drodze traktowali jako kogoś wyjątkowego. Ta wyjątkowość nie powinna opierać się na bogactwie posiadanych rzeczy , ale przede wszystkim na bogactwie ducha. Ty też zostałeś „zaplanowany” przez Boga. Imię każdego z nas jest zapisane na Dłoniach Jezusa. Atramentem jest Jego Krew, piórem – gwoździe…