Niedziela 21 Stycznia

 

„…A natychmiast, porzuciwszy sieci poszli za Nim…”

 

Jezus zaprasza ciebie, abyś poszedł za nim, jak Apostołowie. Porzucić wszystko nie oznacza dosłownie zostawić dom, rodzinę, pracę. Może to być wezwanie do porzucenia obecnego stylu życia, jaki prowadzisz, obecnych przyzwyczajeń. Czerp z Ewangelii. Naśladuj  Jezusa. Zmieniaj to, co by Mu się nie podobało w twoim dotychczasowym życiu. Może będzie to zmiana sposobu, częstotliwości uczestnictwa we Mszy Świętej, częstsza spowiedź, życie w stanie łaski uświęcającej. Może większa wrażliwość na innych, na ich potrzeby, większa wyrozumiałość dla ludzkiej ułomności albo częstsza lektura Pisma Świętego. Święty Hieronim mówi „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Proś Ducha Świętego o mądrość, aby pokazał ci co należy zmienić w twoim życiu i jak to zrobić. Proś o łaskę pokory w wypełnianiu woli Bożej w twoim życiu. Panie wskaż mi drogę którą mam podążać, aby iść za Tobą.