Wtorek 21 Stycznia

 

„Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”

 

Co Jezus mówi do nas w dzisiejszej Ewangelii?  Gdy Jezus i Jego uczniowie przechodzili pośród zbóż, ci, prawdopodobnie z głodu zaczęli zrywać kłosy. Ponieważ był szabat (dzień odpoczynku), faryzeusze zwrócili Jezusowi uwagę. Jezus stając w obronie swoich uczniów przytoczył faryzeuszom historię Dawida ze Starego Testamentu. Dawid, uciekając przed Saulem, przyszedł do świątyni w Nob. Poprosił o pięć chlebów dla siebie i swoich kompanów, ponieważ byli oni głodni. Arcykapłan nie posiadał innego pożywienia jak tylko chleby pokładne. Było ich dwanaście. Kładziono je na stole akacjowym pokrytym szczerym złotem, który był ustawiony poza zasłoną miejsca najświętszego. Chleby były rodzajem ofiary złożonej Bogu. Zmieniano je raz w tygodniu. Stare stawały się wyłączną własnością kapłana i nikt inny nie mógł ich poza nim spożywać (Kpł 24,9). Mimo to, kiedy nastała taka życiowa potrzeba, kapłan, upewniwszy się, że osoby głodne są czystego serca (1 Sm 21,5-6), dał im święty pokarm. Faryzeusze słysząc słowa Jezusa nie potępiają ani Dawida, ani arcykapłana, mimo że z prawnego punktu widzenia wina ich była większa niż Apostołów. Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje, że dobro człowieka jest dla niego na pierwszym miejscu. Pokazuje faryzeuszom brak obiektywizmu. Wskazuje, że Bóg nie chce zakładać nam kajdan. Chce, abyśmy żyli w wolności Dzieci Bożych. Prawo winno uwzględniać potrzeby i dobro człowieka. Zastanów się, czy nie jesteś zbyt radykalny w swoich poglądach? Czy jesteś obiektywny w ocenie sytuacji? Czy potrafisz dostrzec potrzeby drugiego człowieka, czy widzisz tylko zbiór zakazów i nakazów? Czy widząc bezduszne, nie liczące się z dobrem żywych ludzi podejście do prawa, umiesz stanąć po stronie słabszych? Czy masz świadomość tego, że „prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa”? Idąc o krok dalej… Jeśli jesteś pracodawcą, miej na względzie to, iż „praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”. Jeśli ktoś ma bałwochwalczy stosunek do swojego samochodu, domu, rzeczy materialnych, warto aby uświadomił sobie, że „przedmioty (dobra materialne) są dla człowieka, a nie człowiek dla nich”. Zostaliśmy stworzeni dla Boga i dla Jego chwały. Bóg chce, abyś słuchał Jego i tylko Jego. Z miłości stworzył nas i dał nam Prawo dla naszego dobra. Jezus zawsze jest na pierwszym miejscu. Jest Panem wszystkich praw, jakie stanowi człowiek. Panie Jezu daj mi wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Daj mi odwagę, abym umiał stanąć w obronie słabszych, skrzywdzonych. Daj mi mądrość, abym żył tak jak Ty tego pragniesz.