Środa 21 marca

“…Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli…”

Coraz bardziej interesujesz się światem. Chcesz znać prawdę o świecie i o ludziach. Kiedy byłeś dzieckiem, wierzyłeś bez zastrzeżeń ludziom dorosłym. Z czasem zacząłeś dostrzegać, że nie wszyscy ludzie mówią prawdę. Może i ciebie już ktoś oszukał, wprowadził w błąd? Spotkałeś się więc i z prawdą, i z błędem, i z kłamstwem. Jakie wobec nich zajmiesz stanowisko? Wciąż spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy z nimi. Chcemy o nich wiedzieć prawdę. Dzisiejszy świat zdaje się bardziej cenić wolność niż prawdę. Jeśli szuka prawdy, to aby zyskać więcej wolności. Niestety, często przedkładamy kłamstwo nad prawdę dla doraźnych korzyści. Jesteśmy krótkowzroczni. Jezus natomiast wyprowadza nas na przestrzenie i pokazuje dalekie horyzonty. Jednak to nie prawda nas wyzwala. Wyzwala sam Chrystus. To On jest ową Prawdą, która wyzwala z niewoli grzechu i sprawia, że dawny niewolnik staje się wolnym dzieckiem Boga Ojca. Warunkiem owego wyzwolenia nie jest poznanie jakichś faktów, ale trwanie w nauce Jezusa. Ta Prawda niesie z sobą prawdziwą wolność. Jest to wolność od grzechu i kłamstwa. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, żyje w więzach zależności od złych przyzwyczajeń i nałogów… „Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych, zabrakło wiernych wśród ludzi. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym. Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do wyniosłej mowy”(Ps11, 1-4). Panie, tylko Ty jesteś „drogą, prawdą i życiem”, pozwól mi żyć tak jak Ty tego pragniesz.