Poniedziałek 22 Lutego

Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

Czy patrzysz na rzeczywistość i ludzi wokół siebie przez pryzmat wiary? Czy widzisz obecność Jezusa wśród ludzi? Czy widzisz jak Bóg działa w innych ludziach, czy starasz się ich rozumieć? Jakie jest twoje doświadczenie Jezusa? Jaki obraz Boga nosisz w sobie? Jaka jest twoja wiara w Jezusa- Mesjasza i Zbawiciela? Chrystus odkrywa przed uczniami tajemnicę swego przyjścia na świat, tajemnicę planu Bożego, tajemnicę odrzucenia, cierpienia i śmierci, ale także tajemnicę zmartwychwstania. Piotrowi bardzo trudno zgodzić się z tą prawdą, nie chce jej przyjąć. Nie tak wyobrażał sobie mesjańską misję Jezusa. Wydaje mu się, że wie lepiej, że już wszystko zrozumiał. Porozmawiaj z Jezusem o swojej relacji z Nim. Poproś Go, by oczyszczał twoją wiarę z myślenia w kategoriach ludzkich, byś patrzył na siebie i świat oczyma wiary. Zaproś Jezusa jeszcze raz by działał w twoim życiu jak chce, jako Mesjasz, Zbawiciel i Pan.