Środa 23 maja

 

„Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami…”

 

Jezus mówiąc te słowa szuka również ciebie…gdzie dziś jesteś? Czy jesteś z Jezusem? O duszę człowieka toczy się nieustająca walka. Walka Dobra ze złem. Możesz się opowiedzieć po jednej ze stron: Po stronie Dobra (Jezusa) bądź po stronie zła (szatana). Dopiero wtedy będziesz w stanie określić, czy jesteś z Jezusem czy też przeciwko Niemu. Życie to ciągła sztuka wyboru, setki małych lub większych decyzji do podjęcia. Jeśli nie sprzeciwiamy się złu – stajemy po jego stronie. Milczenie, obojętność czy odwracanie głowy też może być współudziałem. „Obyś był zimny albo gorący! (Ap 3, 15) – mówi Bóg. Pokusa letniego serca jest najbardziej niebezpieczna ze wszystkich pokus. Człowiek „letni” pragnie przypodobać się Bogu, ale jednocześnie nie chce zerwać z grzechem. Ciągle czuje się zagubiony, niejednokrotnie popada w depresje. Wydaje mu się, że wszystko jest przeciw niemu. Pomimo że ma świadomość dobra i zła, nie potrafi określić się za dobrem a sprzeciwić złu. Chciałby stanąć w rozkroku jedną nogą na terytorium Jezusa drugą na terytorium ofert świata, a to jest niemożliwe. Dokonując codziennych wyborów, warto zadawać sobie pytanie: na ile Panu Bogu może się podobać moja decyzja? Nie mamy już wpływu na przeszłość, nie nadeszła jeszcze przyszłość, jest tu i teraz. Od tego, na ile uczymy się od przeszłości i jak przeżywamy tu i teraz, zależy nasze jutro. Panie Jezu daj mi odwagę kroczyć za Tobą, daj mi siłę Cię naśladować, pomóż mi dokonywać mądrych wyborów. Pragnę być zawsze z Tobą i przy Tobie.