Sobota 24 marca

 

 „…lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż miał zginąć cały naród.”

 

Kajfasz nie rozumiał, co mówił wypowiadając te słowa. Ważne jednak, byśmy my to zrozumieli. Śmierć Jezusa ma znaczenie także dla mnie i dla Ciebie. Pamiętaj o tym… Kogo widzę w Jezusie? Jakimi oczyma  patrzę na Jego śmierć na Krzyżu? Skazano na śmierć Syna Bożego, który z miłości dla nas opuścił niebo, aby oddać życie w okrutnych cierpieniach i otworzyć nam drogę do Królestwa Bożego. Czy śmierć Jezusa Chrystusa była potrzebna? Czy Bóg Wszechmogący nie mógł znaleźć lepszego sposobu na zbawienie ludzkości…? Faktycznie znajdujemy się w stanie duchowej śmierci, czyli oddzielenia od Stwórcy. Dlaczego? Z powodu naszej grzeszności, która przejawia się w naszych myślach, słowach, czynach. Jednak „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”(J 3:16). Chrystus musiał umrzeć, gdyż tylko On był bezgrzeszny i mógł całkowicie zapłacić za grzechy wszystkich ludzi – również Twoje. Czy Chrystus stanie się dla Ciebie tym, kim być powinien – osobistym Zbawicielem i Panem? Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto oddaje życie za drugiego człowieka. Jezus oddał je za ciebie, a więc cię kocha. Pamiętaj o tym!