Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.”
(Mt 4, 19-20)

Drogi Księże Tomaszu,

         Co serce czuje, któż z nas wypowie…

Rocznica Święceń Kapłańskich, to piękny dzień, nie tylko dla Kapłana, ale również i tych, do których został posłany. My, jako Wspólnota Jednego Ducha, jesteśmy pełni radości i wdzięczności Bogu, za naszego Opiekuna Duchowego, Księdza Tomasza, który został nam dany.
Dziękujemy, za Twoją nieocenioną dobroć, za zrozumienie, modlitwę, wielki wysiłek w kształtowaniu naszych postaw i wspólne budowanie domu na skale, mimo iż piasek przesypuje się w klepsydrze czasu.
To właśnie dzisiejszy dzień, 25 rocznica Święceń Kapłańskich,  jest tym wspaniałym dniem, w którym w sposób szczególny, życzymy Dostojny Jubilacie – Księże Tomaszu, aby wszystko co Ksiądz robi, czynił nadal z młodzieńczą pasją. Niech Jezus Chrystus będzie nieustannym źródłem niewyczerpanych darów, a wiara i miłość rosła w Księdza sercu. Z ufnością polecamy Cię również, Drogi Nasz Księże, wstawiennictwu Maryi, Matce Kapłanów i zapewniamy o codziennej modlitwie.

Wspólnota Jednego Ducha