Wtorek 26 maja

„Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.”

Jezus modlił się w wieczerniku także za ciebie. Jezus pragnie byśmy byli Jego i Ojca. Świat ofiaruje nam maksimum przyjemności z życia, daje nam wiele możliwości korzystania z różnego rodzaju „uciech”, rozrywek, myślenia tylko o sobie. Jezus pragnie byśmy byli Jego i Ojca. Czy chcesz należeć do Jezusa, czy bardziej do siebie i tego świata? Czy szukasz Jego, czy bardziej siebie?  Czy słuchasz Boga i jak wypełniasz usłyszane od Niego słowa? Jeśli czynisz to z poświęceniem, wówczas staniesz się bliskim Mu członkiem Jego Rodziny. A chyba nie ma nic piękniejszego w życiu, jak należeć do Jezusa! Co znaczy należeć do Pana na ziemi? To jest pewność, że należę już tu na ziemi do Króla i nabyłem przez chrzest godność królewską. Wszystko więc co tu czynię, czynię: „Z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa”. To wielki zaszczyt!