Sobota 27 kwietnia

 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”

 

Uczeń i świadek Jezusa nie może biernie stać w miejscu. Nie do tego jest powołany. Ale ma iść i głosić. Każdy kto uwierzy świadkowi Jezusa i przyjmie chrzest będzie zbawiony. Tak, jak wiara była koniecznym warunkiem do dokonywaniu cudów przez Jezusa, tak też i teraz wiara jest warunkiem zbawienia. Nie wystarczy być człowiekiem ochrzczonym. Jezus mówi, że trzeba uwierzyć. Tym, którzy uwierzą będą towarzyszyły znaki, które wiary wymagają – wyrzucać będą złe duchy, obcymi językami mówić będą, chorych będą uzdrawiali. I tak dzieje się do dziś. Ci, którzy uwierzyli czynią wielkie rzeczy w imię Jezusa. Dziś potrzeba nam ludzi z wiarą i charyzmatem. Dziś do takich ludzi lgną inni. Jezus dzieli się tymi darami z tymi, którzy potrafią je przyjąć i wykorzystać, z tymi, którzy wierzą… Po tych wskazaniach Jezus został wzięty do nieba a uczniowie umocnieni spotkaniami ze Zmartwychwstałym idą i z radością głoszą Dobrą Nowinę. My też spotkaliśmy Zmartwychwstałego. Czy mówisz o Jezusie, czy nie wstydzisz się swojej wiary? Na ile w twoim życiu ważna jest relacja ze Zmartwychwstałym? Panie Jezu, daj mi odwagę być  Twoim świadkiem. Daj mi Ducha Świętego, który pomoże mi w głoszeniu Dobrej Nowiny!