Wtorek 27 kwietnia

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną…”

Jezus wie wszystko o człowieku. On dobrze wie, jakie pragnienia i potrzeby ma człowiek. To przypomina nam, że Jezus i tylko On jest w stanie dzisiaj nasycić każdego z nas tym pokarmem, który daje prawdziwe życie. Każdy może otrzymać tyle, ile zechce, bez ograniczeń. Dla Niego nie istnieją żadne ograniczenia. On ma pełną władzę nad wszystkim. Jego moc i miłość nigdy się nie wyczerpuje, nigdy jej nie zabraknie. Trwaj przy Jezusie. Idź jak owce za pasterzem. Nie zamartwiaj się zbytnio przyziemnymi sprawami- On się nimi zajmie. Otrzymasz do syta i jeszcze Ci zostanie. Na ile ufasz Jezusowi? Ile czasu Mu poświęcasz? Czy wierzysz, że On zatroszczy się o to, aby niczego Ci nie brakowało? Panie, proszę Cię, zaspokój mój głód wewnętrznego pokoju, zaufania i bezpieczeństwa. Nakarm mnie chlebem prawdy. Nasyć mnie Twoim błogosławieństwem.