Poniedziałek 27 lipca

Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy”.

 

Ziarno gorczycy posiadało dwie zasadnicze charakterystyki. Mianowicie było niezwykle odporne na wszelkiego rodzaju trudne warunki i rozwijało się w tempie zawrotnym potrafiąc inwazyjnie zająć ogromne połacie terenu! Jezus zatem uświadamia poprzez to porównanie, że królestwo Boże posiada niezwykłą wewnętrzną zdolność do gigantycznego rozwoju, szczególnie w niesprzyjających warunkach! Wiara jest tym mocniejsza im warunki jej praktykowania trudniejsze. Zaczyn Królestwa Bożego jest w każdym z nas, ale to od naszych wyborów zależy, czy wyrośnie na potężne drzewo, czy też zostanie głęboko zakopane w naszej codziennej gonitwie. Pamiętajmy podstawową naukę, która płynie z dzisiejszego fragmentu Ewangelii: musimy się starać, musimy być ciągle w drodze, nie możemy poddać się duchowej gnuśności i rozleniwieniu. Wzrost Królestwa Bożego jest wielkim Darem.