Niedziela 29 marca

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we Mnie wierzy nie umrze na wieki”.

Bywa tak, że relacja z Panem Bogiem jest dla nas niezmiernie trudna, z różnych, niekiedy niekoniecznie zależnych od nas powodów. Ofiarujmy Bogu siebie takimi jakimi jesteśmy, ze wszystkimi naszymi niedoskonałościami, ułomnościami, słabościami, aby On nas przemieniał swoją mocą. On nigdy nas nie odtrąci, a na każde pragnienie nawiązania z Nim relacji odpowie bezmiarem swojej Miłości. Ważny jest nasz akt woli, ważna jest decyzja serca. Jezus sam jest drogą. Przez swoje życie ukazuje nam konkretnie, jak powinniśmy postępować, aby mieć życie wieczne. Jezus kocha każdego z nas miłością nieskończoną. Przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie dowiódł swego bezgranicznego miłosierdzia, dał nam zbawienie i otworzył drogę do nowego życia.