30 czerwiec Czwartek

 

<<Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy>>

Bóg nieustannie dokonuje dzieła zbawienia przez tajemnicę Eucharystii. Cud jaki Jezus dokonał nad chorym , jest ściśle związany z odpuszczeniem grzechów . Każdy cud Pana jest ukierunkowany na przebaczenie. Przebaczenie to największy i najwspanialszy cud Boży. Przebaczenie to miłość , a miłość to przezwyciężenie zła i grzechu. W przebaczeniu odnajdujemy naszą codzienność. Jezus uczynił wiele cudów , ale przede wszystkim zmienił Ducha naszego. Zabrał problemy, uzdrowił zmienił myślenie. Zachęca nas aby iść za Nim i nieść Dobrą Nowinę . Tam gdzie jest Bóg jest radość , a bycie przy Nim daje poczucie pewności. Pozwólmy wejść Panu do naszych serc i umysłów, a zmieni w nas wszystko. Wołajmy „poślij nas Panie tam gdzie Ty chcesz”, tam gdzie wieje Twój Duch , Bóg jest miłośnikiem życia i do niego nas zaprasza.