Niedziela 31 maja

„Weźmijcie Ducha Świętego”

Zesłanie Ducha Świętego  to wydarzenie, które miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa  Święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe. Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed jego Wniebowstąpieniem. Proś dziś Ducha Świętego, aby napełnił dziś twoje serce, aby dał ci to, czego obecnie potrzebujesz. Módl się słowami: „Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco Darów mnogich, Przyjdź, Światłości sumień! O, najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza poddaj Swej potędze! Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze! Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę! Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary! Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary!”