ALLELUJA! JEZUS ŻYJE !

Pokonał grzech, śmierć i szatana! Radujmy się i weselmy! Niech radość Wielkanocnego Poranka przepełnia Wasze serca i budzi nadzieję na nasze zmartwychwstanie.
Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie Waszą radością
i mocą, i uzdolni do bycia autentycznym świadkiem Jego Zmartwychwstania, wszędzie tam, gdzie On sam zechce posłać.
Radosnych spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym
w ogrodach własnych serc, w gronie rodziny, przyjaciół oraz w każdym spotkanym człowieku życzy – Emilia (lider Wspólnoty) wraz z ks. Tomaszem
Wielkanoc 2019