ŁASKA MAŁYCH GRUP W ŁOSICACH 
(Łosice, 1.06.2011) 

To był kolejny dowód działania Ducha Świętego poprzez naszą posługę w ramach misji ewangelizacyjnych, trwających od października 2010 r. w łosickim kościele pw. św. Zygmunta.


Na przestrzeni tych ośmiu miesięcy czynnie uczestniczyliśmy w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, prowadząc spotkania, dzieląc się Słowem Bożym i dając świadectwa o spotkaniu żywego Jezusa Chrystusa w naszym życiu, którego umiłowaliśmy i który przemienia nasze serca. Zorganizowaliśmy też MISYJNO-REKOLEKCYJNY WIECZÓR CHWAŁY. Było to gromkie dziękczynienie za dobro, które dokonało się w sercach parafian uczestniczących w misjach, jak i w sercach ewangelizujących

Pan również posłużył się nami, zapraszając na Eucharystię w dniu 1. czerwca (godz. 18.00), po której animowaliśmy małe grupy. Z sercami przepełnionymi radością patrzyliśmy, jak po Mszy św. bardzo wielu parafian (ponad 150 osób) pozostało w kościele, aby po raz pierwszy uczestniczyć w takiej formie spotkania. To ewidentny znak, iż misje przyniosły błogosławione owoce, a wierni odczuwają głód Boga, pragną Go doświadczać w codziennym życiu i dzielić się tym z braćmi i siostrami. Bogu niech będą dzięki! 

W małych grupkach dzieliliśmy się Słowem Bożym z pierwszego czytania dnia (Dz 17, 23-34), które zostało szeroko omówione i wyjaśnione podczas homilii głoszonej przez ks. Tomasza. Dzielenie przeprowadzaliśmy zgodnie z wytycznymi, z którymi jako animatorzy, zapoznaliśmy się wcześniej. Wypowiedzi poszczególnych osób świadczyły o tym, iż pragną one takich spotkań i żywią nadzieję, iż będą kolejne, o których prowadzenie serdecznie nas prosili. Należy dodać, iż przez tę godzinę (tyle mniej więcej trwało spotkanie) zawiązały się przyjaźnie, których szkoda byłoby zaniechać. 

Za ten czas i błogosławione owoce, które już dostrzegamy, dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste! Niech Imię Twoje będzie uwielbione teraz i na wieki!