ANKIETA DANYCH WJD

W celu lepszego poznania naszych uzdolnień prosimy o wypełnienie ankiety zawierającej poniższe dane i przesłanie pocztą internetową do  ks. Tomasza (tombiel11@wp.pl). Dane będą używane jedynie do wewnętrznych potrzeb Wspólnoty.

Imię:

Nazwisko:

Data urodzin:

Aktualny adres zamieszkania:

Parafia stałego pobytu:

Telefon:

E-mail:

Zawód wykonywany lub studia:

Diakonia w WJD:

Od kiedy we wspólnocie (miesiąc, rok):

Hobby: