,,Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5, 5). Słowa trzeciego z błogosławieństw, które Jezus wygłosił w Kazaniu na Górze były tematem naszego czwartkowego spotkania (19.10.23).
Rozpoczęliśmy jak zawsze od zapalenia świecy,  powitania i modlitwy do Ducha Świętego, którą animowały dwie nasze siostry Edyty, opierając wezwania licznymi cytatami z Pisma Świętego. Wspólnie z nami modliły się po raz drugi osoby przygotowujące się do przyjęcia Sakramentów inicjacji chrześcijańskiej i ich gwaranci. Po modlitwie ks.Tomasz pobłogosławił naszych gości, a do członków wspólnoty skierował słowa konferencji, na wspomniany temat.
CICHY to ten, który potrafi uspokoić się przed Panem, bo Bóg darzy go pokojem i miłością. W Biblii przeciwieństwem cichości jest bezbożność. Cichy to człowiek niewynoszący się ponad  innych, skromny. ,,Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi” czytamy w księdze Liczb (12, 3). Ludzie cisi, to ludzie delikatni, którzy mają relację z Duchem Świętym ,, jeśli pozwolicie prowadzić się duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa”(Ga 5, 18) Człowiek cichy wyklucza arogancję, oddala ducha zemsty, wyrzeka się siły by swoje życie powierzyć Bożej sprawiedliwości. Cichość prowadzi więc do pojednania. Najcichszym jest Syn Swojego Ojca- Jezus Chrystus; jest cichy do końca, aż do śmierci na krzyżu. Bóg w cichości rozpoznaje swoje dzieci i zaprasza abyśmy wypełniając nasze powołanie posiedli ziemię. A Ziemia Obiecana jest w Jezusie Chrystusie.
Po wysłuchaniu konferencji był czas na świadectwa i ogłoszenia. O godz.21.00 nasze serca skierowaliśmy ku Maryi, prosząc, by Ona, Służebnica cicha i pokorna uczyła nas jak mamy żyć, żeby posiąść ziemię, czyli ojczyznę w niebie.
Opracowała: Jolanta Wołosiak