„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). W przesłanie szóstego błogosławieństwa z Kazania Jezusa na Górze zagłębiliśmy się w czwartek 11-go stycznia br. Treść konferencji poprzedziła modlitwa uwielbienia i dziękczynienia, której przewodziły nasze wspólnotowe siostry: Ania i Ela.

W katechezie ksiądz Tomasz odwołując się do Katechizmu Kościoła katolickiego (nr 2518) zauważył, że „czyste serca” oznaczają tych, którzy dostosowali swój umysł i swoją wolę do Bożych wymagań, zwłaszcza w trzech dziedzinach: miłości, czystości, czyli prawości płciowej, umiłowania prawdy i prawowierności w wierze. Istnieje związek między czystością serca, ciała i wiary.

Czystość serca kształtuje się przez całe życie. Papież, św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski mówił: „Mieć czyste serce, to być nowym człowiekiem przywróconym przez odkupieńczą miłość Chrystusa do życia w Komunii z Bogiem i z całym stworzeniem” (Sandomierz, 12.06.1999 r.). Owocem walki o czyste serca są ludzie, którzy poprzez różne znaki, wydarzenia, natchnienia potrafią dostrzec Stwórcę, Jego dzieła i pragną wejść w Jego wolę.

Wyróżnia się 4 sposoby walki o czyste serca: modlitwa o cnotę czystości, walka o czystość intencji we wszystkim co czynimy, czuwanie nad czystością spojrzenia zewnętrznego (wzrok) i wewnętrznego (uczuć i wyobraźni), życie sakramentalne (zwłaszcza spowiedź).

Ponownie kapłan, w swej konferencji przywołał słowa Papieża – Polaka: „Aby zwyciężyć w tej walce człowiek musi zwrócić się do Chrystusa (…) Cywilizacja śmierci chce zniszczyć czystość serca, bo zabija relację człowieka do człowieka. Człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości”.
Czystość serca domaga się wstydliwości rozumianej jako cierpliwość, skromność, dyskrecja. Człowiek czystego serca kocha Bożą miłością, bezwarunkową, szczerą, bezinteresowną; bo miłość czysta najpełniejsza jest w Bogu.
Po wysłuchaniu konferencji dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Był czas na wspólne bliższe poznanie, na dzielenie się radością i na popróbowanie słodkości. Następnie wysłuchaliśmy bieżących ogłoszeń. Na zakończenie, wyśpiewując Apel Jasnogórski, zawierzyliśmy Maryi Niepokalanej walkę o czystość naszych serc.
Opracowała: Jolanta Wołosiak