W ostatni czwartek (8 lutego br.) nasza Wspólnota zgromadziła się o godz. 19.00 w podziemiach kościoła św. Józefa w Siedlcach na spotkaniu formacyjnym. Liderka Joanna powitała zebranych i nowe osoby, Jerzy zapalił świecę, a Justyna i Magda poprowadziły modlitwę do Ducha Świętego, przeplataną śpiewem i grą na gitarze, tym razem przez księdza Tomasza. Przygaszone światła i spokojny podkład muzyczny sprzyjały atmosferze modlitewnego wyciszenia.

Tym razem zagłębiliśmy się w treść ostatniego, ósmego błogosławieństwa z Kazania Jezusa na Górze. Jest ono nieco dłuższe od pozostałych (Mt 5, 10-12).

Najpierw razem, głośno je odczytaliśmy: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie….”. Katechezę o tym błogosławieństwie ks. Tomasz podzielił na dwie części. Pierwsza, bardziej w ujęciu duszpasterskim. Usłyszeliśmy, że przez pierwszą dekadę XXI wieku ginęło średnio 170 tys. chrześcijan rocznie z powodu wiary. Ale oprócz ofiary z życia, codziennie wiele naszych sióstr i braci w wierze jest obecnie wyśmiewanych, dyskryminowanych, marginalizowanych w życiu społecznym i zawodowym. Są przesiedlani i napiętnowani za wiarę w Chrystusa. Profanowane są kościoły, krzyże, kapliczki i inne obiekty kultu religijnego. Świadkowie Jezusa doświadczają takich prześladowań, bo świat nie przyjął, nie poznał Boga i nie chce się pozbawić swojej samowoli. „Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka” –  słowa Jana Pawła II, które zacytował Prelegent. Jezus zapowiadał prześladowania (J 15, 18-21). Prawdziwy chrześcijanin  jest niewygodny, gdyż jest znakiem dla innych i dlatego, albo będzie naśladowany, albo prześladowany. Pieczęcią Bożego błogosławieństwa jest udział w cierpieniu Jezusa.

Druga część konferencji była biblijno-teologicznym ujęciem ósmego błogosławieństwa. Usłyszeliśmy, że na drodze cierpienia dla sprawiedliwości Chrystus jest celem prześladowań. On wisząc na krzyżu milczy, nie broni się, ale ufa Bogu, że nic nie jest w stanie zgładzić prawdy. Uczniowie Jezusa doświadczają cierpień, ale „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). To relacja z Chrystusem sprawia, że prześladowanie jest dla nas znośne. Dla Kościoła im gorzej, tym lepiej – podsumował Prelegent.
Po zakończonej konferencji wysłuchaliśmy licznych świadectw naszych sióstr i bieżących ogłoszeń. Kapłan udzielił błogosławieństwa, by umacniało nas w znoszeniu cierpień z powodu wyznawanej wiary i dodawało sił w kroczeniu za Jezusem. Niech Maryja, do której zwróciliśmy się w godzinie Apelu Jasnogórskiego prowadzi nas do osiągnięcia królestwa niebieskiego.
Opracowała: Jolanta Wołosiak