W czwartek 09. 11. br. o godz.19.00 w podziemiach kościoła św. Józefa w Sielcach odbyło się kolejne spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty. Poprzez głęboką kontemplację modlitwy „Ojcze nasz” weszliśmy w atmosferę medytacji, refleksji, uwielbienia i dziękczynienia. Pięknie pomogły nam w tym dwie nasze siostry: Justyna i Katarzyna.

Po modlitwie  ksiądz Tomasz przybliżył nam czwarte z błogosławieństw, jakie zostawił nam Jezus Chrystus w Swoim nauczaniu. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6). Usłyszeliśmy w konferencji, że ci, którym czasami ,,brakuje śliny”, aby przełknąć  krzywdę mogą być szczęśliwi. Lepiej bowiem jest być krzywdzonym, niż krzywdzicielem,  bo wtedy upodabniamy się do Jezusa.

Ewangelia rozróżnia ludzi sprawiedliwych od tych, którzy za takich się uważają. Przykładem pierwszej grupy jest święty Józef, mąż Maryi, który  był człowiekiem sprawiedliwym, bo nie chciał narazić swej Narzeczonej na zniesławienie. Dlatego wolał, by jego spotkała niesprawiedliwość. Przykład kogoś należącego do wspomnianej drugiej grupy odnajdziemy w przypowieści o faryzeuszu i celniku. Kto  chce po swojemu naprawiać świat, często staje się krzywdzicielem, bo sięga po niesprawiedliwe metody. Dobrym przykładem są systemy totalitarne. Tymczasem prawdziwe pragnienie sprawiedliwości będzie spełnione, ale nie zawsze na tym świecie. Nie możemy jednak zatrzymywać się jedynie na łaknieniu sprawiedliwości, ale je realizować poprzez zmienianie siebie. Tylko Jezus pragnął naszej sprawiedliwości. Dzięki Jego krzyżowi i Zmartwychwstaniu stało się możliwe porzucenie starego człowieka. W niebie nasza tęsknota za sprawiedliwością będzie w pełni nasycona.

Po wysłuchaniu konferencji był czas na świadectwa, modlitwę wstawienniczą za osoby, które przeżywają trudny okres w swoim życiu.Następnie kapłan udzielił błogosławieństwa i odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Niech Maryja pomaga nam w codziennym wpatrywaniu się w oblicze Jezusa, bo osiem błogosławieństw, to Jego autoportret… ubogi w duchu, cichy, pragnący sprawiedliwości…

Opracowała: Jolanta Wołosiak