Nasze pierwczoczwartkowe spotkanie (05.10.23 r.) rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz.18.00. Tym razem zgromadziliśmy się w Bursie św. Stanisława Kostki, aby wysłuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem i Krwią naszego Zbawiciela. Tego dnia, w pierwszym czytaniu, usłyszeliśmy słowa z księgi Nehemiasza: ,,nie  bądźcie już przygnębieni”, które wprowadziły nas w temat konferencji, jaką wygłosił ks Tomasz.

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” ( Mt, 5, 4). To treść drugiego z błogosławieństw,  które wygłosił Jezus w Kazaniu na Górze. Nad tymi słowami zatrzymaliśmy się dłużej. Dlaczego się smucą ? – postawił pytanie Prelegent. I usłyszeliśmy, że smutek może być znakiem współodczuwania czyjegoś bólu; bólu ciała lub duszy. Smutni  są błogosławieni dlatego, że zostaną pocieszeni, a wtedy ich smutek zamieni się w radość.  Chrystus pocieszał wszystkich, którzy mieli powody do smutku. Żadna nasza łza nie będzie zmarnowana, bo każdą zbiera Jezus i każde cierpienie będzie wynagrodzone.

Po wysłuchanej konferencji nadszedł czas na wystawienie Najświętszego Sakramentu i adorację. Był to czas uwielbienia Jezusa tytułami zawartymi w Piśmie Świętym i dziękowania za „błogosławiony” smutek. Umocnieni Bożym błogosławieństwem i pełni ufności, że każdy nasz smutek zamieni się w radość wróciliśmy do naszych domów.

Opracowała” Jolanta Wołosiak