DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ 

Diakonia modlitwy wstawienniczej w Akademickiej Grupie Ewangelizacyjnej, obecnie noszącej nazwę Wspólnota Jednego Ducha, została powołana przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa w 2010 r. Zrzesza ona ponad trzydzieści osób, trwających na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem ilekroć podejmowane są ważne i trudne inicjatywy, np: (Wiosenna ewangelizacja szkół). Siostry i Bracia adorują Najświętszy Sakrament w tych godzinach, w których nasi ewangelizatorzy głoszą Chrystusa młodzieży szkolnej. Na kolanach wielbią Go, w Jego miłosierdziu zanurzając zarówno głoszących Słowo Boże, jak i tych, do których jest kierowane. Dzięki tej posłudze doświadczamy, jak wiele łask wylewa Pan na młodych misjonarzy proklamujących kerygmat, prowadzących katechezy, składających liczne świadectwa oraz animujących modlitwę. Chwile niemocy i słabości obecne bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania przeradzają się w pokój, radość i otwarcie na działanie Ducha Świętego, który przemawia przez nich. Złe moce tracą władzę i mimo usilnych starań, nie są w stanie przeszkodzić temu świętemu dziełu. Wiele dobra dokonuje się zarówno w ewangelizujących, jak i w ewangelizowanych, a „ziarno” rzucone w glebę ich serc, przynosi obfity plon. Doświadczamy mocy Ducha Świętego podczas comiesięcznych Wieczorów Chwały. Spotkania te są poprzedzone godzinną modlitwą wstawienniczą w obecności Ducha Świętego, Matki Najświętszej i św. Michała Archanioła, prosząc Ich o ochronę miejsca modlitwy, wszystkich zgromadzonych, naszego Kapłana, animujących modlitwę i wszystkie diakonie posługujące (teatralną, muzyczną, techniczną i porządkową). Pan w swej łaskawości pozwala nam dostrzegać błogosławione owoce modlitwy wstawienniczej. Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste!