Wprawdzie wakacje jeszcze trwają, ale nasza Wspólnota po półtoramiesięcznej przerwie rozpoczęła już cykl spotkań w nowym roku formacyjnym. W czwartek (17 sierpnia br.) o godz.19.00 zgromadziliśmy się w podziemiach kościoła św. Józefa na wspólnej modlitwie. Rozpoczęliśmy od zapalenia świecy- symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego i zaproszenia Ducha Świętego do poprowadzenia modlitwy uwielbienia i dziękczynienia.

Następnie nasz duchowy opiekun ks.Tomasz, odwołując się do „czytania z liturgii dnia”, przybliżył nam postać Jozuego. Dowiedzieliśmy się, że Jozue wzrastał przy Mojżeszu, a po jego śmierci dostąpił zaszczytu wprowadzenia Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej. Jozue nie przeląkł się tego wyzwania, bo Bóg obiecał mu, że będzie z nim. Tajemnicą „sukcesu” Jozuego było namaszczenie i posłuszeństwo Stwórcy wynikające z całkowitego zaufania Jego woli.
Ale jak słuchać natchnień Bożych, by na wzór Jozuego wypełnić swoje powołanie? – postawił pytanie ks. Tomasz.
Każdy, kto pokłada nadzieję w Panu, żyje w relacji z Duchem Świętym. Jeśli rozważa Słowo Boże, to potrafi czytać znaki, jakie daje Pan bezpośrednio lub przez nauczanie Kościoła.
Kochający Ojciec pragnie też udzielać nam nadzwyczajnych darów, jakimi są charyzmaty. One służą do uświęcenia siebie i innych. To, co najbardziej utrudnia otwarcie się na charyzmaty to, poza sytuacją trwania w grzechu, trwanie w nieprzebaczeniu i nienawiści do krzywdzicieli.
Po wysłuchaniu konferencji dzieliliśmy się świadectwami, jak realizujemy Boże natchnienia w codzienności. Potem był czas na ogłoszenia, wspólną modlitwę i Apel Jasnogórski. Poprzez Boże błogosławieństwo prosiliśmy, abyśmy (tak jak bohater naszego spotkania, Jozue) zawsze słuchali Pana i naśladowali Go w swoim życiu.
Opracowała Jolanta Wołosiak